Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 5, 1701 Soomede de fluyt Molenwerf na ’t patria file 2521, folio 382
Aug. 15, 1701 ’t Geladene in de fluyt de Crab bedraagt f. 786:5:- file 2521, folio 398
Aug. 16, 1701 ’t Gehugt Alemperwe geabandonneert file 2521, folio 400
Aug. 17, 1701 ’t Medevoerende met gemelte fluyt bedraagt f. 28004:4:- file 2521, folio 404
Sept. 2, 1701 ’t Schip Beverwijk om een peperladinge na Bantam gedepecheert met een briefje aen den gesaghebber en raad file 2521, folio 427
Sept. 2, 1701 ’t Geladene in gemelte schip Beverwijk bedraagt f. 90937:10:- file 2521, folio 427
Sept. 19, 1701 ’t Medegebragte met gemelte chialoup bedraagt f. 154:10:- file 2521, folio 446
Oct. 10, 1701 En de schepen Sion en Drybergen na ’t patria aengelegt file 2521, folio 504
Oct. 17, 1701 ’t Jagt Eykelenburg over Malacca na Cormandel en de fluyten Oosthuysen en de Schulp na Bengale aengelegt file 2521, folio 509
Oct. 20, 1701 Brand in ’t dorp Alang file 2521, folio 511
Nov. 30, 1701 ’t Schip Brandenburg na ’t patria aengelegt file 2521, folio 594
April 16, 1702 Passcha gehouden en ’t nachtmael des Heeren gecelebreert. file 2522, folio 227
June 13, 1702 ’t Schip Concordia na Japan aangelegt file 2522, folio 372
July 11, 1702 En passeert dees rheede na China ’t Engels schip the Chamber fregat file 2523, folio 477
Aug. 10, 1702 Medenemende een missive deser regeringe aan ’t opperhooft en raed file 2523, folio 543
Aug. 18, 1702 ’t Fluytje de Hen na Mallabaar afgevaardigt met een missive aan den commandeur en raed file 2523, folio 556
Aug. 24, 1702 En ’t nevenstaande cargasoen file 2523, folio 583
Dec. 29, 1702 ’t Aangebragte met gemelte kieltje file 2523, folio 933
Jan. 24, 1703 Maer de meeste menschen en ’t gelt behouden file 2524, folio 24
Feb. 27, 1703 Mitsgaders ’t schip Schoondijcke de nevensgenoemde ladinge file 2524, folio 67-68