Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 28, 1750 Met aangebragte papieren file 2579, folio 106
May 27, 1750 Beukesteyn na Palembang gedepecheert file 2579, folio 105
May 26, 1750 Eenige duplicaatpapieren van Palembang ontfangen file 2579, folio 104
May 26, 1750 De hoeker Ter Veer brengt van Sumatra’s westcust een aanmerkelijk tijding ‘dat een driemastig Engels schip voor Priamang was ten anker gekomen met insigt so het scheen om aldaar voor die natie een comptoir t’estabileeren’ file 2579, folio 104-105
May 25, 1750 Reverteert Rijnhuysen van Cheribon met een geleydebriefje file 2579, folio 104
May 25, 1750 Nog een briefje van die residentie ontfangen file 2579, folio 104
May 23, 1750 Schrijvens van Banda ontfangen file 2579, folio 103-104
May 22, 1750 Depeche na Ceylon van het schip Crabbendijk file 2579, folio 103
May 19, 1750 Reverteert Zijn Edelheyd van Buytensorg file 2579, folio 103
May 16, 1750 Depeche van Loverendaal na Samarang en de hoeker Don Quichot na Rembang file 2579, folio 103
May 15, 1750 Een briefje van Bantam en een advis dito van het schip Nieuw Vijvervreugt ontfangen file 2579, folio 102
May 14, 1750 Depeche van een apart en gemeen briefje na Samarang file 2579, folio 102
May 14, 1750 Aanbreng eener briefje van den Tagals resident Falk file 2579, folio 102
May 14, 1750 Twee brieven van den koning van de negorij Solok uyt Manilha bestelt file 2579, folio 102
May 13, 1750 Ontfangst eener apart briefje van den Java’s gouverneur Hohendorff file 2579, folio 101
May 12, 1750 Reverteerd Vreeland van Java, en vertrekt de Voorsigtigheyt derwaarts file 2579, folio 101
May 11, 1750 Arrivement van Woitkensdorp van Zeeland file 2579, folio 99-100
May 11, 1750 190 koppen aangebragt file 2579, folio 100
May 11, 1750 Depeche van de Princes Carolina na Manilhas en Geldermalsen na China file 2579, folio 100-101
May 11, 1750 Arrivement van twee particuliere Engels scheepen file 2579, folio 101