Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 14, 1684 ’t Schip Hellevoetsluys van de rivier Craoang terugge eenlijk met een briefje[47] van den vaandrigh Joannes van Buytenhem aan de opperhoofden van dien bodem file 2496, folio 205-206
Feb. 15, 1684 De chialoup Egmond van Malacca over Cheribon met een missive[48] van den heer Gouverneur Cornelis van Quaalbergh file 2496, folio 206
Feb. 15, 1684 Item[49] den Commissaris Reynier Casembroot en de residenten tot Cheribon file 2496, folio 206
Feb. 15, 1684 Nieuws daarmede van Malacca file 2496, folio 206-207
Feb. 15, 1684 En van Cheribon file 2496, folio 207-208
Feb. 15, 1684 Door de gemagtigdens van den heer Generaal Speelman zaliger eenige boecken en papieren te voorschijn gebragt daaronder, het rapport[50] van den heer Commandeur François Tack wegens het voorgevallene te zijnen aanwesen tot Bantam file 2496, folio 208-209
Feb. 15, 1684 Inhoud van dien file 2496, folio 209-222
Feb. 15, 1684 ’t Jagt Muyderbergh afgelegt file 2496, folio 222
Feb. 15, 1684 Resolutie om de Japanse waaren met de Egmond aangebragt, nog na ’t vaderlant te senden file 2496, folio 222
Feb. 19, 1684 De generale en particulieren brieven[51], etcetera, voor ’t vaderlant door Haar Edelens geteeckent en afgepackt file 2496, folio 223
Feb. 20, 1684 Den eersten clercq daarmede met ’t jagt Eemlant na de straat Sunda om deselve te bestellen file 2496, folio 223
Feb. 20, 1684 Briefje[52] aan den Commandeur Josephas de Vosch en breeden raat der retourvloot file 2496, folio 223-224
Feb. 20, 1684 ’t Jagt Zuyt Bevelant uyt Bengale met een largo missive[53] van den provisioneel gesaghebber Jan Pit file 2496, folio 224
Feb. 20, 1684 Nieuws daarmede file 2496, folio 224-227
Feb. 20, 1684 Item een lading ter montura van f. 416364:5:6 file 2496, folio 228-229
Feb. 21, 1684 ’t Chinees jagje de Ruyter uyt de Maccause eylanden met een briefje[54] van de opperhoofden Jurriaan Munnick en Bernard Broeders file 2496, folio 229
Feb. 21, 1684 Nieuws van daar file 2496, folio 229-231
Feb. 21, 1684 Briefje[55] van Tanjongpoura van den vaandrig Joannes van Buytenhem per Inlants corporaal file 2496, folio 232
Feb. 21, 1684 Aankomste van ’t Chinees jagtje ’t Witte Paart uyt de Maccauwse eylanden file 2496, folio 232-233
Feb. 21, 1684 Den luytenant Abraham Loot van de post aan de rivier Tangeran file 2496, folio 233