Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 7, 1684 Resolutie om onse post op Tsicaniki in te trecken file 2496, folio 152
Feb. 8, 1684 Schrijven[43] na Tangeran aan den luytenant Abraham Loot per soldaat file 2496, folio 152
Feb. 8, 1684 De retourschepen de Ridderschap van Hollandt, ’t Wapen van Alkmaar, de Vrije Zee, de Burgh van Leyden, Africa, Mauritius Eylant, en Oostenburgh, uyt dese rheede onderzeyl na ’t patria over Caap de Goede Hoope onder de vlagge van den Commandeur Josephas Vosch file 2496, folio 152-153
Feb. 8, 1684 Met een rijk retour ter waarde van f. 3256372:2:14 file 2496, folio 153-165
Feb. 8, 1684 Resolutie wegens Cheribon en de schelmse Balyers onder Sourapatty file 2496, folio 165
Feb. 8, 1684 Den commandeur Isaack Soolmans van de Commissie na Maccassar ontslagen file 2496, folio 165
Feb. 9, 1684 Den Edelen water fiscaal Pieter Pauw met de gecommitteerdens van de monsteringe van de rheede, binnen file 2496, folio 165-166
Feb. 9, 1684 Benaminge der seven retourschepen bestaande in 881 zielen file 2496, folio 166-169
Feb. 10, 1684 Briefje[44] van den luytenant Abraham Loot tot Tangeran per een sergeant file 2496, folio 170
Feb. 10, 1684 Briefje[45] van den Resident Leendert de Moy in Toncquin per Chinees joncq file 2496, folio 170
Feb. 10, 1684 Nieuws daarmede file 2496, folio 170-171
Feb. 11, 1684 ’t Jagtje de Snauw naar Cheribon met den provisioneel capitein Joan Maurits en een briefje aan de residenten file 2496, folio 171-172
Feb. 11, 1684 Translaat briefje van den Coning van Bantam aan sijn broeder Radeen Sackee alhier file 2496, folio 172-173
Feb. 11, 1684 Resolutie om de politique gevangene van de puncten alhier te largeeren file 2496, folio 173
Feb. 12, 1684 De fluyt de Geele Beer van Cheribon file 2496, folio 174
Feb. 12, 1684 Aankomste van een Portugees scheepje genaamt Nossa Senhora de Monseratte file 2496, folio 174
Feb. 13, 1684 Stercke aardschuddinge tot Batavia file 2496, folio 174
Feb. 13, 1684 Briefje[46] van den vaandrigh Joannes van Buytenhem tot Tanjongpoura per sergeant file 2496, folio 174-175
Feb. 14, 1684 Examinatie en lijste der gedetineerde politique gevangenen ende aanteeckeninge daarbij in margine van d’geene die daarvan gelargeert zijn file 2496, folio 174-205
Feb. 14, 1684 ’t Schip Hellevoetsluys van de rivier Craoang terugge eenlijk met een briefje[47] van den vaandrigh Joannes van Buytenhem aan de opperhoofden van dien bodem file 2496, folio 205-206