Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 22, 1684 Resolutie om de jaarlijxe reckeeninge der armen middelen publyk te laten doen file 2496, folio 233
Feb. 22, 1684 Nadere reviseurs in de saacken tusschen d’Edele Jacob Does en d’huysvrouw van Mr. Jan Bitter aangestelt file 2496, folio 233-234
Feb. 23, 1684 Resolutie om met de kleeden de hant te ligten file 2496, folio 234
Feb. 24, 1684 ’t Jagt Jamby uyt Bengale met een lading ten bedrage van f. 112322:10 file 2496, folio 234-235
Feb. 24, 1684 Aankomste van de chialoup van den Fransman Monsieur Combal uyt Siam met een briefje[56] van ons opperhooft Aarnout Faa file 2496, folio 235-236
Feb. 25, 1684 ’t Schip den Hollandsen Thuyn en ’t jagje de Javaanse Bode over Amboina na Banda en daarmede den oppercoopman Hendrick Crudop file 2496, folio 236
Feb. 25, 1684 Met een missive[57] aan de heer Gouverneur Willem van Zijl file 2496, folio 236
Feb. 25, 1684 Lading voor Amboina tot f. 75000; item voor Banda, f. 36828:-:8 file 2496, folio 237-238
Feb. 25, 1684 Het gesag over de Balyers, Boegys, en Maccassaren aan de heer Colonel Willem van Outhoorn gedefereert file 2496, folio 238
Feb. 25, 1684 Domine Isaack Hellenius tot 100 guldens ter maant verbetert t’sedert 22en september 1682 file 2496, folio 238
Feb. 25, 1684 Item den provisioneel Capiteyn Jacob Heyselbergh absoluut bevestigt met 80 guldens ter maant voor 3 jaar file 2496, folio 238
Feb. 27, 1684 ’t Hoecker de Croonvogel uyt Toncquin met een missive[58] van den resident Leendert de Moy file 2496, folio 239
Feb. 27, 1684 Item van den Coninck van Toncquin[59] file 2496, folio 239
Feb. 27, 1684 Nieuws van daar file 2496, folio 239-242
Feb. 27, 1684 En een lading van f. 161480:4:4 file 2496, folio 243
Feb. 27, 1684 Aancomste van een Chinees jonck uyt Japan file 2496, folio 243
Feb. 27, 1684 Den Tommagon Natta Jouda van Tanjongpoura met 843 Bantamse vlugtelingen file 2496, folio 243
Feb. 28, 1684 De fluyt Oosterblocker uyt Siam over Malacca en Jamby file 2496, folio 243
Feb. 28, 1684 Missive[60] daarmede file 2496, folio 243-244
Feb. 28, 1684 En nieuws van Malacca file 2496, folio 244