Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 8, 1688 Den E. Balthazar Coyet sijn advis te laten opgeven over het innen van 50 Ø rds bij ’t gedissolveerde Collegie van Heemraaden nog debet staande file 2503, folio 342
May 13, 1722 Het Portugees schip Nossa Senhora de Penha St. Jose ê Almas Benditas na Siam file 2554, folio 333-334
July 28, 1722 Het Portugees schip Senhora de Guia Penha ê Almas Benditas na Maccaô file 2554, folio 536
Aug. 8, 1722 Vertrek van de Portugese chialoup Senhora de Rosairo en het schip Senhora de Piedadi ê Almas Benditas na Macaô file 2554, folio 578
Aug. 17, 1722 De Portugese chialoup Senhora de Bon Viagem ê St. Francisco Xavier na Macao file 2554, folio 604
April 15, 1732 Het Portugees schip Nossa Senhora de Penja ê Piadade van Macao ter rheede file 2566, folio 214-215
April 27, 1732 Het Portugees schip Nossa Senhora de Penja ê Piadade na Madras file 2566, folio 238
Nov. 7, 1690 ’t Welk niet geïnsereert wert omdat het is van éénen inhout als voorleden jaer file 2506, folio 527
July 9, 1693 Hebbende één harer landsluyden gedoot en daarna de wegh van Cartasoura ingeslagen sonder tot nog haren regten toeleg te weten file 2511, folio 596
Jan. 4, 1695 Item na Colombo één na de vloot van den commandeur Paulus Huntum mitsgaders één aen den Maleyer Dain Mangala commandeur der inlandse militie op dito vloot en één na Mallabaer file 2514, folio 11-12
Feb. 23, 1688 Twee dubbelde briefjes, één[137] aan den Edele J. Leeuwenson en raad tot Bantam file 2503, folio 67
July 5, 1688 Kiay Aria met sijn vaartuygh naar Cheribon vertreckende neemt mede twee briefjes[338] van één teneur soo aan den Edele J. de Hartog als de heer commandeur J.A. Sloot en raad file 2503, folio 297
July 10, 1685 De Javanen voor ’t slegten der aarde aan beyde zijden van de nieuwe Tangeranse vaart ¼ rijksdaalders voor één roede lengte en vrije rijst toe te leggen file 2498, folio 525
July 13, 1685 En bij optenue van een vrije negotie één der suppoosten in Hoccieuw te laten resideeren file 2498, folio 538
March 21, 1687 Twee briefjes[389] van één en deselven inhoud aan de vaandrig Willem Kuffelaar en Jan Daniël Oldencop file 2502, folio 195-196
Feb. 9, 1697 Medebrengende twee Spanjaerden en eenen haren dienaer om met één van ’s Compagnies schepen nae ’t vaderlant voor te gaan file 2517, folio 85
Oct. 5, 1697 Sijnde maer één Engels scheepje desen jare aan dien kant vernomen file 2517, folio 730
Nov. 13, 1698 En één van Jennelys Rasnay en Sapy ‘mitsgaders de verdere rijksgroten tot Bima’ file 2517, folio 847-852
Sept. 12, 1698 De pagter van de groente cramen en winkeliers en die van de aancomende rijs yder surcheanse van één maand pagtpenningen verleend file 2518, folio 524
March 1, 1701 Depeche der schepen van daer nae westerse comptoiren als ses en één chialoup nae Bengale, één na Chormandel en één over Cheylon en Mallabaer nae Souratta file 2521, folio 111