Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 4, 1689 Missive[182] van voornoemde commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2504, folio 14
Feb. 13, 1689 De ladinghe van voornoemde 2 fluytjes file 2504, folio 154-155
Feb. 25, 1689 Aen de officieren van ’t Engels schip de Royaal James toegestaen het voornoemde schip met sijn toebehooren te mogen vercoopen dogh onder conditie file 2504, folio 162
March 1, 1689 Alsmede van de carguasoenen met voornoemde scheepen naar de Oost file 2504, folio 169-171
March 5, 1689 ’t Cargo met voornoemde fluyt uyt Bengale becomen file 2504, folio 184
May 3, 1689 Insertie van voornoemde missive file 2504, folio 281-283
Sept. 9, 1689 En een paquetie Palimbangse papieren door de Raap aan voornoemde patsjallang overgegeven file 2505, folio 630
Dec. 25, 1684 Translaat briefje door voornoemde coningh aan Thomas Dias file 2497, folio 1453-1453
July 10, 1687 Translaat Maleyts brief door voornoemde commandant aan den coninck van Jamby geschreven file 2502, folio 471-473
July 14, 1687 De lading van voornoemde fluytschip file 2502, folio 487
July 18, 1687 ’t Aangebragte met dien bodem van voornoemde twee plaatsen file 2502, folio 492
July 23, 1687 De versondene coopmanschappen met voornoemde 4 fluyten monteeren f. 196781:6:5 file 2502, folio 516-517
Aug. 11, 1687 De lading van voornoemde jagt file 2502, folio 603
Aug. 29, 1687 Ditto van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den Edelen Joannes Leeuwenzon tot Bantam file 2502, folio 644-645
Aug. 29, 1687 Translaat brief van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den capitein van ’t schip Le Normande file 2502, folio 645
Sept. 18, 1687 Inhaling van de voornoemde Bantamsen gesant file 2502, folio 704-707
Sept. 18, 1687 De lading van voornoemde chialoup file 2502, folio 720
Oct. 14, 1687 Per vaartuyg van den Pangeran Diepaningrat naar Bantam een missive van de Edele heer ordinaris raad Joan van Hoorn aan den Pangeran voornoemd file 2502, folio 803-805
Nov. 16, 1687 En specificatie van ’t geladene in de voornoemde bodem file 2502, folio 878-881
Nov. 27, 1687 Rapport van den voornoemde Edelen Constantin Ranst de Jonge file 2502, folio 919