Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 25, 1684 ’t Schip Hellevoetsluys na de revier Craoang om de afgecomene vlugtelingen van Pourbaya te halen file 2496, folio 88
Jan. 25, 1684 Briefje[26] daarmede aan den luytenant Maurits file 2496, folio 88
Jan. 25, 1684 Briefje[27] van den luytenant Abraham Loot tot Tangeran aan Haar Edelens file 2496, folio 88
Jan. 25, 1684 Gebrek van rijs daarom her file 2496, folio 88
Jan. 25, 1684 Den coopman Hendrik Crudop tot oppercoopman met 100 guldens ter maant voor 3 jaar geadvanceert file 2496, folio 89
Jan. 25, 1684 Item schipper Jan van Haeren verbetert tot 80 guldens ’s maants zedert 23en July 1679 file 2496, folio 89
Jan. 25, 1684 De gedeporteerde Willem van de Camer, sergeant, en Jacob Dijkhof van de straf des bannissements gepardonneert en den laasten mede van de kettingh file 2496, folio 89
Jan. 25, 1684 Item de gewesen huysvrouw van den Edelen Daniël Heyns van ’t tugthuys geëxcuseert en toegestaan te repartrieeren file 2496, folio 89
Jan. 25, 1684 Resolutie om de gearresteerde pennisten en papieren aan den oppercoopman Cornelis Bartelse te laten restitueeren file 2496, folio 89
Jan. 25, 1684 Het nieuw ondekte sement te laten proberen of het zoo goet als het vaderlandse zij file 2496, folio 90
Jan. 25, 1684 Abraham Quevellerius als absoluyt eerste of geswooren clercq van den Raat van Justitie toegelegt 36 guldens ter maant t’sedert 1 september 1681 met ondercoopmans tractement file 2496, folio 90
Jan. 25, 1684 De landerijen van den commandeur Vosch onder Jaffnapatnam van alle imposten etcetera bevrijt file 2496, folio 90
Jan. 25, 1684 Resolutie om 60 rds op intrest voor de Compagnie aan te nemen file 2496, folio 90
Jan. 26, 1684 Briefje[28] van den vaandrigh Joannes van Buytenhem tot Tanjongpoura per Inlants corporaal file 2496, folio 91
Jan. 26, 1684 Resolutie wegens Heemraden file 2496, folio 91
Jan. 26, 1684 Resolutie wegens ’t Arrakans opperhooft Dirck Vonck en den ondercoopman Joan Heynen file 2496, folio 91
Jan. 28, 1684 Resolutie om nogh 1000 realen uyt Compagnies cassa aan heeren Heemraden te verstrecken file 2496, folio 91-92
Jan. 28, 1684 Verscheyde maandelijxe ongelden afgeschaft, zullende nogh nader ondersoek dierwegen gedaan werden file 2496, folio 92
Jan. 28, 1684 Resolutie wegens den aanhangh van Pourbaya en den Cheegh, etc. file 2496, folio 93
Jan. 29, 1684 Briefje[29] na Tangerang aan den luytenant Abraham Loot per den vaandrig Nicolaas Blom file 2496, folio 93