Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 27, 1683 Nieuws daarmede file 2495, folio 1088-1089
Nov. 27, 1683 ’t Schip Silversteyn mede over Cormandel en Ceylon van Persia met een missive[566] van den Edelen Justus van den Heuvel en een nader missive[567] van Masulipatnam; nieuws uyt Persia file 2495, folio 1089-1091
Nov. 28, 1683 ’t Jagt Roemerswaal van Palembang over ’t eyland Banca met een missive[568] van den resident Willem Sabelaer aen den commandeur Willem Hartsinck file 2495, folio 1091
Nov. 28, 1683 Resolutie wegens Persia file 2495, folio 1091
Nov. 29, 1683 ’t Jagt de Bataviase Coopman van Timor met een briefje[569] van den raad aldaer file 2495, folio 1092
Nov. 29, 1683 De coopman en opperhooft Joannes van de Broeck overleden file 2495, folio 1092
Nov. 29, 1683 ’t Comptoir Timor in 17 maanden f. 13831 ten agteren geteert file 2495, folio 1093
Nov. 29, 1683 Translaat briefje van den vorstin Niay Chily Moeda en al de senghadjes van Solor aen Haer Edelens geschreven file 2495, folio 1093-1094
Nov. 29, 1683 Item van de princen van Coepang, Sonebay, Amaby, Termane file 2495, folio 1095-1096
Nov. 29, 1683 Ende de senghadjes Dasje en Cariang[570] file 2495, folio 1096-1097
Nov. 29, 1683 Item een briefje[571] van Japara van den raad file 2495, folio 1097
Nov. 29, 1683 De captein Hendrick van den Eeden aldaer overleden file 2495, folio 1097
Nov. 29, 1683 ’t Schip Courtgeene uyt het vaderland over de Caap voor Amsterdam met 271 coppen file 2495, folio 1098
Nov. 29, 1683 En een cargasoen van f. 210783 file 2495, folio 1098-1099
Nov. 29, 1683 De schepen den Blauwen Hulck, Alexander, Gasperdam en de Craanvogel nae Persia over Malacca, Ceylon en Suratta file 2495, folio 1100-1102
Nov. 29, 1683 Met de heer Reynier Casembroot als directeur en commissaris; item d’oppercoopluyden Wijbrandus Licogten, Jacob van Ackersdijck en Herbert de Jager alsmede de coopman Wouter Bullestraten met 241 Nederlandsche militairen om des mogelijk het schaedelijck sijde contract te derogeren en de brutaliteyt sijner grooten te beteugelen file 2495, folio 1100-1102
Nov. 29, 1683 Missive[572] van den Edelen Heer gouverneur generaal Cornelis Speelman aan den koning van Persia Sjah Sullimaan file 2495, folio 1102-1109
Nov. 30, 1683 ’t Schip de Princesse Marie uyt het vaderland over de Caap voor Zeeland met …[573] coppen file 2495, folio 1110
Nov. 30, 1683 Patriase papieren[574] daermede en een carga van Zeelant à f. 107032 en Delft f. 2000; file 2495, folio 1110-1112
Nov. 30, 1683 Briefje[575] van Tangerang van den lieutenant Abraham Looth per soldaet file 2495, folio 1112