Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 31, 1683 Aengehaelde goederen file 2495, folio 981
Nov. 1, 1683 Pardon voor den Javaan Patra Wangsa, die egter alsvoorens opgehangen is geweest file 2495, folio 983
Nov. 1, 1683 Brant buyten de Rotterdammer poort file 2495, folio 983
Nov. 2, 1683 De fluyt de Stadgrave uyt Banda en Amboina met schrijven[517] van beyde de gouverneurs; den coopman Joannes de Hartog daarmede file 2495, folio 983
Nov. 2, 1683 Noves uyt Banda file 2495, folio 984-985
Nov. 2, 1683 Item uyt Amboina file 2495, folio 985
Nov. 2, 1683 Die provintie in het voorleden jaer ten agteren geteert f. 144879:15:13 file 2495, folio 985
Nov. 3, 1683 Den vaendrig Willem Kuffelaar na Tanjongpoura terugge met ’s compagniesvaertuyg en briefje[518] aen den vaendrig Joannes van Buytenhem file 2495, folio 985-986
Nov. 3, 1683 Pardon[519] van Haer Edelens voor den Pangerang Pourbaya, etcetera, en sijnen aanhang in de Craoangse bovenlanden file 2495, folio 986-988
Nov. 3, 1683 ’t Fregat de Tijger na de rivier Craoang om den ouden paap Dain Cassimba met sijnen aanhangh van daar af te haelen file 2495, folio 988
Nov. 3, 1683 Briefje[520] van den capiteyn Joan Ruysch en coopman Marten Sampson tot Cheribon per inlandts vaertuygh file 2495, folio 988-989
Nov. 3, 1683 Briefje[521] van pardon van den capiteyn Joan Ruysch voor Pangeran Pourbaya op Kimandiry of Carengtenga file 2495, folio 989-990
Nov. 3, 1683 Briefje[522] van Rembang per inlandts vaertuyg van onse residenten file 2495, folio 990
Nov. 4, 1683 ’t schip Oostenburg van de Cust Cormandel file 2495, folio 990
Nov. 4, 1683 Benaminge der brieven[523] daermede file 2495, folio 990-991
Nov. 4, 1683 Nieuws uyt Persiën file 2495, folio 991
Nov. 4, 1683 Item van Mallabaar ende van Cormandel file 2495, folio 992-993
Nov. 4, 1683 Bedongen conditiën in ’t sluyten van een accoord met den landheer Wawosie door de Nagapatnamse residenten file 2495, folio 993-995
Nov. 4, 1683 De Cust Cormandel in een rond jaer geadvanceert f. 1026489:13:10 file 2495, folio 995
Nov. 4, 1683 Verscheyde gewisselde brieven[524] tusschen den heer gouverneur Jacob Jorisz. Pits en den Engelsen gouverneur tot Madras file 2495, folio 996-1001