Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 16, 1683 Briefje door den commandeur Jacobus Couper aen Demang Soura Dicara tot Wanissa geschreven file 2495, folio 903
Sept. 17, 1683 ’t schip America na lang suckelens van Palembang op de rheede met een out briefje[458] van den resident Willem Sabelaar en raat aldaar van 29 july file 2495, folio 903-904
Sept. 17, 1683 Missive[459] van Haer Edelens aen den Tommagon Jouda Nagara tot Sumanap met sijn terugkeerende gesant versonden file 2495, folio 904
Sept. 17, 1683 Briefje[460] van den vaendrigh Joannes van Buytenhem tot Tanjongpoura per een Maleyts vaartuyg of canoa file 2495, folio 905
Sept. 17, 1683 Briefje[461] van den capiteyn Hendrik van den Eeden uyt Carta Soura per Maleyts vaertuygh file 2495, folio 905
Sept. 17, 1683 Nieuws daermede van den Sousouhounang file 2495, folio 905
Sept. 17, 1683 De Wannacassoemase rebellen verbranden eenige negorijen file 2495, folio 905
Sept. 17, 1683 Door de sorgeloosheyt des Sousouhounangs file 2495, folio 905
Sept. 17, 1683 Pangeran Pougar sijn gesag ontnomen file 2495, folio 905-906
Sept. 17, 1683 Resolutie wegens de weeskamer in Banda file 2495, folio 906
Sept. 17, 1683 Besoigne raackende het verongelucken van ’t schip Velsen op Sumatras Westcust file 2495, folio 906
Sept. 17, 1683 Item den missive[462] door den resident van de Croon Portugaal uyt ’s Gravenhage aen Sijn Edelheyt geschreven file 2495, folio 906
Sept. 17, 1683 Inlandsche officieren tot de vorige Mardijckers beneficeren geadmitteert file 2495, folio 906
Sept. 19, 1683 Briefje[463] uyt het cruyssend vaerwater omtrent Craoang van den commandant Jacob Vosch op den Tijger per patchiallang file 2495, folio 906
Sept. 22, 1683 Briefje[464] van gemelte commandant Jacob Vosch uyt den Tijger per Sumanaps vaertuygh file 2495, folio 907
Sept. 23, 1683 Schrijven[465] na Tanjongpoura aen den vaendrig Joannes van Buytenhem per jockom file 2495, folio 907
Sept. 23, 1683 De fluyt Delffshaven van Cheribon met een missive[466] van den resident Marten Sampson en raat file 2495, folio 907
Sept. 23, 1683 Nieuws uyt ons leger file 2495, folio 907
Sept. 23, 1683 Rencontre met de rebellen file 2495, folio 907-908
Sept. 23, 1683 Briefje[467] na ’t cruyssend vaerwater aen den commandant Jacob Vosch op den Tijger per Javaens vaertuygh file 2495, folio 908