Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 24, 1683 De pachters van de cooren molen noch 2 maanden surcheance toegestaan file 2495, folio 821
Aug. 24, 1683 De chialoupen Bantam en de Lieffde afgeleght file 2495, folio 822
Aug. 25, 1683 Twee translaat briefjes van den Tommagon Jouda Nagara tot Sumanap aan Sijn Edelheyt en den commandeur Jacobus Couper gesonden per eygen vaartuygh file 2495, folio 822-823
Aug. 26, 1683 Translaat request[414] door Mr. Crafford wegens den Engelschen raad alhier aan Sijn Edelheyt overgelevert rakende Mr. François Boeyear file 2495, folio 824-825
Aug. 26, 1683 Resolutie dierwegen file 2495, folio 825
Aug. 27, 1683 De schepen Suyt Beverlant, Sparrewoude, Naardermeer en Nederhorst na Bengale met een missive[415] aan de heer Directeur Nicolaes Baukes file 2495, folio 825-826
Aug. 27, 1683 Antwoort[416] van Haar Edelens op ’t ingedient request van den Engelschen raad alhier rakende François Boeyear file 2495, folio 826-828
Aug. 27, 1683 Briefje[417] van de residenten tot Rembang per inlants vaertuygh file 2495, folio 828
Aug. 27, 1683 Mr. Françoys Boeyear wederom binnen bij Sijn Edelheyt, om sijn afscheyt te nemen, als willende met de andere Engelsche tegelijk van hier vertrecken file 2495, folio 828-829
Aug. 27, 1683 Resolutie wegens Cheribon en Craoangh file 2495, folio 829
Aug. 27, 1683 Schrijven[418] per patchiallang aan den commandeur Jacob Vosch op de Tijger voor Craoangh file 2495, folio 829
Aug. 27, 1683 Item[419] den coopman Marten Sampson tot Cheribon file 2495, folio 829
Aug. 27, 1683 Alsmede[420] de capiteyn Joan Ruysch in die bovenlanden file 2495, folio 829
Aug. 28, 1683 De rompen van de afgelegde chialoupen Lieffde en Bantam bij openbare opveylinge vercogt voor 15 en 49 rijxdaalders file 2495, folio 830
Aug. 28, 1683 Translaat geschrift[421] door den Engelschen raad overgelevert wegens haar lieder vertrek en beleeft afscheyt nemen file 2495, folio 830-831
Aug. 28, 1683 De schepen Berckmeer, Egelenburgh en Draackensteyn na Ceylon, Bengale en Mallabaar file 2495, folio 831
Aug. 28, 1683 Benaminge der brieven[422] daarmede file 2495, folio 831-835
Aug. 28, 1683 Item missive[423] van Haar Edelens aan den konink Radja Singa van ’t eylant Ceylon file 2495, folio 835-839
Aug. 28, 1683 Briefje[424] van den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per inlants vaartuygh; nieuws daarmede over de sousouhounangh file 2495, folio 839-840
Aug. 28, 1683 ’t Huys te Merwede naer Rembang met een missive[425] van den residenten file 2495, folio 841