Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 28, 1683 Translaat bevelschrift[379] des conings van Bantam aen de gemeente van Sillebaer en Banckoeloe geschreven file 2495, folio 754-755
July 28, 1683 Confessie en declaratie van de weggelopen Engelschen adsistent Ambrosius Moedy file 2495, folio 755-757
July 28, 1683 Item van haren timmerman, Rasera file 2495, folio 757-758
July 28, 1683 En hoogbootsmansmaat Franchois Casterel file 2495, folio 758-759
July 28, 1683 Mitsgaders Ritchard Foller, timmerman file 2495, folio 759
July 28, 1683 Alsmede Thomas Piersen, quartiermeester file 2495, folio 759-760
July 28, 1683 Translaat relaasje[380] van eenige Lamponders gedaan file 2495, folio 760-761
July 28, 1683 ’t Schip de Burg van Leyden uyt ons vaderlant over de Caap voor Zeelant met 288 coppen file 2495, folio 761
July 28, 1683 Benaminge der Patriasche papieren[381] daarmede file 2495, folio 761
July 28, 1683 En een cargasoen van f. 202081 file 2495, folio 761-762
July 28, 1683 Missive[382] van den commandeur Simon van den Stel aen de Caap file 2495, folio 762
July 28, 1683 Aankomste van de schepen Africa, Gasperdam, Hooger Geest, en Wester Amstel uyt ’t Patria aan de Caap file 2495, folio 762
July 28, 1683 Schrijven[383] aan den vaandrigh Willem Kuffelaar tot Tanjongpoura per inlants corporael file 2495, folio 762
July 28, 1683 Den oppercoopman Hendrick van Outhoorn overleden en begraven file 2495, folio 762
July 28, 1683 Briefje[384] van Cheribon van den resident Marten Sampson per inlants vaartuygh file 2495, folio 763
July 28, 1683 Item[385] van den commandant Jacob Vosch omtrent Craoang uyt de Tijger file 2495, folio 764
July 30, 1683 ’t Schip Africa uyt ’t patria over de Caap voor Amsterdam met 207 sielen file 2495, folio 764
July 30, 1683 Benaming der papieren[386] daarmede file 2495, folio 764
July 30, 1683 En een cargasoen van f. 178609 voor Amsterdam, item voor Rotterdam f. 75670, en voor Delff f. 81301 file 2495, folio 764-767
July 30, 1683 Translaat geschrift[387] van d’ Engelsche alhier overgelevert file 2495, folio 767-769