Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 13, 1683 Brieffje[237] van den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per Chinees file 2495, folio 470
May 13, 1683 Item briefje[238] van de residentie tot Rembangh file 2495, folio 470
May 15, 1683 De romp van de afgelegde fluyt Spanbroeck vercogt voor 260 rijcksdaalders aen den Chinees Niotsanko file 2495, folio 470
May 15, 1683 Brieffje[239] van den commandant Jacob Vosch op de Tijger uyt ’t cruysend vaerwater per gontingh file 2495, folio 470-471
May 15, 1683 Translaat brieffje[240] van den Maccassaersen capiteyn Dain Matara aen Sijn Edelheyt file 2495, folio 471
May 15, 1683 ’t Fluytie Marcken na Palembang met een briefje[241] aan den resident Willem Sabelaer file 2495, folio 471
May 16, 1683 De chialoup de Griffioen na de hoeck van Craoangh file 2495, folio 472
May 16, 1683 Item daermede oock den vaendrigh Zacharias Sawarga met een panthiallang en een gonting om op de Lamponse seerovers te cruyssen file 2495, folio 472
May 16, 1683 Brieffje[242] aen den commandant Jacob Vos op de Tijger aldaer file 2495, folio 472
May 17, 1683 Briefje[243] van den vaandrigh Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura per jockon file 2495, folio 472
May 17, 1683 18 weggeloopene slaven achterhaelt door den sergeant Couwenhoven bij hem hebbende wel 3000 Javanen file 2495, folio 473
May 17, 1683 De Maccassaarsen chieeg houd sig stil, is wel voorsien van vivres en ammonitie file 2495, folio 473
May 17, 1683 Briefje[244] van de luytenant Abraham Loot uyt Babakan aen de Tangerangse rivier per sergeant file 2495, folio 473
May 17, 1683 ’t Fluyt schip Princelant over Siam naar Japan file 2495, folio 473
May 17, 1683 Met een missive[245] aan het opperhooft Aarnout Faa en raat en daarbij oock een missive aan den Coning, mitsgaders nogh een ander aan den Oya Berquelang aldaar file 2495, folio 473
May 17, 1683 Item[246] aen het opperhooft Andries Cleyer en raad tot Nangesacky file 2495, folio 473
May 17, 1683 Nevens een concept secrete missive file 2495, folio 473-474
May 17, 1683 Missive[247] daermede van Haer Edelens aen den coning van Siam file 2495, folio 474-480
May 17, 1683 Item[248] aen de Oya Berquelangh file 2495, folio 481-485
May 17, 1683 Resolutie wegens de nodige redressen in den Japansen dwanghandel file 2495, folio 485