Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 30, 1683 Item ’t schip de Vrije Zee en ’t jagtie de Smith oock weder hier ter rede terugge file 2495, folio 417
April 30, 1683 De fluyt Swanenburgh van Palembang met een missive[208] van den resident Willem Sabelaer file 2495, folio 417
April 30, 1683 Nieuws daarmede file 2495, folio 417
April 30, 1683 Mondeling relaes van 3 Javanen met gemelte fluyt hier aengebragt file 2495, folio 417-418
April 30, 1683 Brieffje[209] van den vaandrig Kuffelaer tot Tanjongpoura met den Ombol Singa Derpa, die uyt de Mataram afgekomen is, om een doctor voor den Sousouhounang op te soecken file 2495, folio 418
April 30, 1683 Translaat paspoort[210] van de Sousouhounang voor opgemelte Singa Derpa file 2495, folio 419
April 30, 1683 Sijn mondeling relaes file 2495, folio 419
April 30, 1683 En medegebragte passe[211] van den luytenant Aernout Grevinck file 2495, folio 419-420
April 30, 1683 Den koninck van Ternaten met sijne rijcxgroten in vergaderinge geconduiseert file 2495, folio 420
April 30, 1683 ’t Gebesoigneerde met deselve en Sijn Hoogheyts verhael file 2495, folio 420
April 30, 1683 Namen sijner rijxgrooten die vooraf na Ternaten sullen gaen file 2495, folio 420
April 30, 1683 Item die geene die hierbij den coning verblijven sullen file 2495, folio 421
April 30, 1683 Aengekomene vaertuygen file 2495, folio 421-422
April 30, 1683 Vertrockene vaertuygen file 2495, folio 422-424
April 30, 1683 Overledene, gedoopte file 2495, folio 424-425
April 30, 1683 Getrouwde file 2495, folio 425
May 2, 1683 Briefje[212] van den vaandrig Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura per jockon file 2495, folio 427
May 2, 1683 De fluyt Marcken van Bantam met 41 stux fugative slaven en een briefje[213] van den commanduer Tacq file 2495, folio 428
May 2, 1683 Schrijven[214] aan den luytenant Abraham Looth tot Tangeran per soldaat file 2495, folio 428-429
May 3, 1683 Den coning van Ternaten wert met sijne coninginne en rijxgroten in de thuynen van de heeren Camphuys en Van Hoorn getracteert file 2495, folio 429-431