Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 23, 1683 En Carta Soura file 2495, folio 399-400
April 23, 1683 Resolutie wegens verscheyde quartieren file 2495, folio 400
April 24, 1683 Den capiteyn van ’t Engels schip de Carilena binnen bij Sijn Edelheyt met eenige provisie ter schenck file 2495, folio 400
April 24, 1683 Begraefenisse van den commandeur Melchior Hurt, op eergisteren overleden file 2495, folio 400-402
April 24, 1683 ’t Schip ’t Huyse te Merwede van de Cust Cormandel met den commandant en oppercoopman, Pieter Vorwer; item den Deensen capiteyn Wiloken Wighberts file 2495, folio 402
April 24, 1683 Missive[199] van de Edelen gouverneur Pits en raad tot Palliacatta file 2495, folio 402
April 24, 1683 Nieuws daermede file 2495, folio 402
April 24, 1683 ’t Engels schip Lancaster voor Coringo gestrant file 2495, folio 403
April 24, 1683 Item noch een particulier Engels scheepje omtrent de Punto dos Palmeros en een Deens scheepie, in de bogt van Bengala gebleven file 2495, folio 403
April 24, 1683 Aenkomst van het Engels schip de Loyael Subject uyt Engeland tot Masulipatnam met een nieuw opperhooft file 2495, folio 403-404
April 24, 1683 Vertreck van den Deense gouverneur Siewert Adelaer met ’t schip de Vliegende Wolff van Tranquebar na Europa file 2495, folio 404
April 24, 1683 De Engelse scheepen Resolution, Nathaniel en Samson van Portonovo na Engeland file 2495, folio 405
April 24, 1683 Gevallene advancen op Cormandel in 5 maenden file 2495, folio 405
April 24, 1683 Protest[200] door onse gecomitteerden aen de capiteyn van ’t verongeluckte schip de Loyal Lancaster Richard Goodlad wegens den gevlugten schipper Theunis Cornelisz file 2495, folio 405-406
April 24, 1683 Resolutie om den predicant Joannes Ruyterius na Nagapatnam te senden file 2495, folio 407
April 26, 1683 ’t Jagt ’t Huys te Cleeff van Tagal over Cheribon met een briefje[201] van de resident Adriaan Willemson aen de boekhouder Jan Rodenrooff file 2495, folio 408
April 26, 1683 De Amboinees vaandrigh Zacharias Zawarga met 2 pantchiallangs van ’t cruyssen omtrent Craoangh, terugge; sijn mondeling relaes file 2495, folio 408
April 26, 1683 De substituyt van den Landdrost Symon Schreuder tot basaerwagter van de nieuwe Javaense rijspasser aengestelt file 2495, folio 408
April 26, 1683 d’Xulase en Saleyerse eylanden weder onder Ternaten gestelt file 2495, folio 408-409
April 27, 1683 Brieffje[202] van den commandant Jacob de Vosch op de Tijger van ontrent Craoangh per pantchiallang file 2495, folio 409