Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 24, 1683 Missive[199] van de Edelen gouverneur Pits en raad tot Palliacatta file 2495, folio 402
April 24, 1683 Nieuws daermede file 2495, folio 402
April 24, 1683 ’t Engels schip Lancaster voor Coringo gestrant file 2495, folio 403
April 24, 1683 Item noch een particulier Engels scheepje omtrent de Punto dos Palmeros en een Deens scheepie, in de bogt van Bengala gebleven file 2495, folio 403
April 24, 1683 Aenkomst van het Engels schip de Loyael Subject uyt Engeland tot Masulipatnam met een nieuw opperhooft file 2495, folio 403-404
April 24, 1683 Vertreck van den Deense gouverneur Siewert Adelaer met ’t schip de Vliegende Wolff van Tranquebar na Europa file 2495, folio 404
April 24, 1683 De Engelse scheepen Resolution, Nathaniel en Samson van Portonovo na Engeland file 2495, folio 405
April 24, 1683 Gevallene advancen op Cormandel in 5 maenden file 2495, folio 405
April 24, 1683 Protest[200] door onse gecomitteerden aen de capiteyn van ’t verongeluckte schip de Loyal Lancaster Richard Goodlad wegens den gevlugten schipper Theunis Cornelisz file 2495, folio 405-406
April 24, 1683 Resolutie om den predicant Joannes Ruyterius na Nagapatnam te senden file 2495, folio 407
April 26, 1683 ’t Jagt ’t Huys te Cleeff van Tagal over Cheribon met een briefje[201] van de resident Adriaan Willemson aen de boekhouder Jan Rodenrooff file 2495, folio 408
April 26, 1683 De Amboinees vaandrigh Zacharias Zawarga met 2 pantchiallangs van ’t cruyssen omtrent Craoangh, terugge; sijn mondeling relaes file 2495, folio 408
April 26, 1683 De substituyt van den Landdrost Symon Schreuder tot basaerwagter van de nieuwe Javaense rijspasser aengestelt file 2495, folio 408
April 26, 1683 d’Xulase en Saleyerse eylanden weder onder Ternaten gestelt file 2495, folio 408-409
April 27, 1683 Brieffje[202] van den commandant Jacob de Vosch op de Tijger van ontrent Craoangh per pantchiallang file 2495, folio 409
April 27, 1683 ’t Hoeker de Croonvogel van Indermayoe terugge met 2 brieffjens[203] van den opperstuerman Hans Creuger tot Indermayoe en commandant Jacob Vosch op de Tijger van ontrent Craoang file 2495, folio 409-410
April 27, 1683 De fluyt de Berckmeer van Japara over Samarang en Damack met 58 coppen van ’t verongeluckte schip N. Noortwijck file 2495, folio 410
April 27, 1683 Benaminge der brieven[204] daermede van Japara, Samarang, Damack, Carta Soura, uyt Amboina en Dompo file 2495, folio 410
April 27, 1683 Korten inhout van deselve file 2495, folio 410-411
April 27, 1683 Veertigh Amboinesen na de bovenlanden tot recreut van onse troupen onder den capiteyn Ruysch tegens de chiegh file 2495, folio 411