Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 18, 1752 Van den luytenant Bacherach ontfangt men secreet schrijvens file 2582, folio 271
Oct. 17, 1752 Van den heer brigadier Convert werd een briefje aengebragt file 2582, folio 271
Oct. 16, 1752 Per den pantsjallang de Craay werd gemeen en secreet schrijvens van Banda gerecipieerd file 2582, folio 269
Oct. 16, 1752 Alsmede van den Tagals resident en den luytenant Bacherach secreet schrijvens file 2582, folio 270
Oct. 16, 1752 Verhael van de actie tussen Tsjie Tappa en gemelte luytenant file 2582, folio 270
Oct. 16, 1752 Gemelte Tsjie Tappa passeert de rivier Larang met 36 man file 2582, folio 270
Oct. 15, 1752 Van Palembang werd een briefje aengebragt file 2582, folio 269
Oct. 14, 1752 Het schip Lekkerland reverteerd van Souratta met schrijvens van de ministers file 2582, folio 268
Oct. 14, 1752 Inhoud der missive file 2582, folio 268-269
Oct. 13, 1752 Het scheepje de Haas reverteerd van Bengale met schrijvens file 2582, folio 267
Oct. 13, 1752 Alsmede d’Adriana van Bantam met schrijvens van den Politicquen Raad en den Lampongs resident file 2582, folio 267-268
Oct. 13, 1752 Depeche van de chialoup de Goudvink over Bancahoeloe na Padang file 2582, folio 268
Oct. 12, 1752 Per Vosmaar ontfangt men schrijvens van Bantam, p.267. file 2582, folio 267
Oct. 11, 1752 De Spaersaamheid retourneerd van Tagal file 2582, folio 266
Oct. 11, 1752 Het geladene in gemelte bodem file 2582, folio 267
Oct. 10, 1752 Van Timor werd gemeen en secreet schrijvens aengebragt file 2582, folio 266
Oct. 10, 1752 Het bedrage der winsten ten dien comptoire file 2582, folio 266
Oct. 8, 1752 Depeche van de barcq de Vriendschap na Jamby file 2582, folio 266
Oct. 6, 1752 De pantsjallang d’Aurora reverteerd van Cheribon met een briefje file 2582, folio 265-266
Oct. 6, 1752 Depeche van een brief naer als boven file 2582, folio 266