Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1683 En twee translaat Engelse briefjes[196] file 2495, folio 394-397
April 22, 1683 Item particulier van d’Engelse en Deense vrunden alhier file 2495, folio 397-398
April 23, 1683 Vijff Compagnie Balyers binnen, sijnde van Bantam opgekomen file 2495, folio 398
April 23, 1683 De jagtens Snauw, Pijl, en Hoop van Bantam met den capiteyn Maleyer en 2 compagnies Maleyers file 2495, folio 398
April 23, 1683 Item een missive[197] van den commandeur Tacq file 2495, folio 398
April 23, 1683 Briefje[198] van den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per inlandts vaertuyg file 2495, folio 399
April 23, 1683 Nieuws van Japara file 2495, folio 399
April 23, 1683 En Carta Soura file 2495, folio 399-400
April 23, 1683 Resolutie wegens verscheyde quartieren file 2495, folio 400
April 24, 1683 Den capiteyn van ’t Engels schip de Carilena binnen bij Sijn Edelheyt met eenige provisie ter schenck file 2495, folio 400
April 24, 1683 Begraefenisse van den commandeur Melchior Hurt, op eergisteren overleden file 2495, folio 400-402
April 24, 1683 ’t Schip ’t Huyse te Merwede van de Cust Cormandel met den commandant en oppercoopman, Pieter Vorwer; item den Deensen capiteyn Wiloken Wighberts file 2495, folio 402
April 24, 1683 Missive[199] van de Edelen gouverneur Pits en raad tot Palliacatta file 2495, folio 402
April 24, 1683 Nieuws daermede file 2495, folio 402
April 24, 1683 ’t Engels schip Lancaster voor Coringo gestrant file 2495, folio 403
April 24, 1683 Item noch een particulier Engels scheepje omtrent de Punto dos Palmeros en een Deens scheepie, in de bogt van Bengala gebleven file 2495, folio 403
April 24, 1683 Aenkomst van het Engels schip de Loyael Subject uyt Engeland tot Masulipatnam met een nieuw opperhooft file 2495, folio 403-404
April 24, 1683 Vertreck van den Deense gouverneur Siewert Adelaer met ’t schip de Vliegende Wolff van Tranquebar na Europa file 2495, folio 404
April 24, 1683 De Engelse scheepen Resolution, Nathaniel en Samson van Portonovo na Engeland file 2495, folio 405
April 24, 1683 Gevallene advancen op Cormandel in 5 maenden file 2495, folio 405