Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 1, 1683 Resolutie wegens de schaersheyt van rijs alhier file 2495, folio 338-339
April 2, 1683 Onverwagten opkomst van den oppercoopman Cornelis Bartelsz. Marchier, oppercoopman en opperhooft tot Japara file 2495, folio 339
April 2, 1683 Die op den punt de Diamant daerover geconfineert wert file 2495, folio 339
April 2, 1683 Korten inhout van de brief[154] daermede file 2495, folio 339
April 2, 1683 Nieuws uyt Carta Soura di Ningrat file 2495, folio 339-340
April 2, 1683 Item van Sourabaya file 2495, folio 340
April 2, 1683 De Bantammers roven omtrent Aros Baya file 2495, folio 340-341
April 2, 1683 ’t Jagt Nieuw Noortwijck voor Damack verongelukt, den …[155] December 1682 file 2495, folio 341-342
April 2, 1683 De fluyt de Beemster na Cheribon met een briefje[156] aan den boekhouder Roodenroof file 2495, folio 342
April 2, 1683 ’t Jagtje ’t Huys te Cleeff na Tagal file 2495, folio 342
April 2, 1683 Resolutie en berigt van den heer Fiscael wegens d’Edele Cornelis Bartelsz. Marchier file 2495, folio 342
April 3, 1683 Briefje[157] van den luytenant Looth aen de rivier Tangeran per soldaat file 2495, folio 343
April 3, 1683 De chialoup de Vlieger van de rivier Craoang terugge file 2495, folio 343
April 3, 1683 Aen den pagter van de rijspasser drie maenden pagtpenningen quytgescholden file 2495, folio 343
April 3, 1683 De aengehouden cleeden van den Chinees Kongloko onder betalinge van dobbel thol gelargeert file 2495, folio 343
April 4, 1683 Per Inlandts vaertuygh een briefje[158] van den coopman Jan van Mechelen tot Surabaya file 2495, folio 343
April 4, 1683 Item[159] van de coopman R. Reyersz tot Japara file 2495, folio 344
April 4, 1683 Alsmede[160] van den capiteyn Hendrick van den Eeden en raad aldaer file 2495, folio 344
April 4, 1683 Resolutie wegens Timor, Bima, Dompo, Sourabaya, en de aenkomste van het Portugees scheepje St. Anthony uyt Maccauw file 2495, folio 344
April 5, 1683 De cat Opmeer en ’t hoecker de Croonvogel na Cheribon en Tagal, briefje[161] daarmede aen die residenten file 2495, folio 344-345