Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 27, 1683 Item een missive[104] van den commandeur Tacq file 2495, folio 252
Feb. 27, 1683 Brieffje[105] uyt ons veltleger voor Tangerang van den lieutenant Abraham Looth per soldaat file 2495, folio 252-253
Feb. 28, 1683 Briefje[106] van Tangerang uyt ons leger van den capiteyn Joan Ruysch per Balys sergeant file 2495, folio 253
Feb. 28, 1683 De capiteyn Ruysch met 249 militairen naer Pagoutang file 2495, folio 253
Feb. 28, 1683 Translaet missive[107] des coninxc van Bantam aen Sijn Edelheyt file 2495, folio 254
Feb. 28, 1683 Den capiteyn Joncker met 7 compagnies Inlanders aen landt file 2495, folio 254
Feb. 28, 1683 Aengecomene vaartuygen file 2495, folio 254-255
Feb. 28, 1683 Vertrocken vaertuygen met coopmanschappen file 2495, folio 255-257
Feb. 28, 1683 Overledene, gedoopten, getrouwden file 2495, folio 257
March 1, 1683 De Engelse schepen Souratse Coopman onder capiteyn Nathaniël Raynoud en de Kemphoorn onder capiteyn Benjamin Harry uyt dese rhede nae Engeland file 2495, folio 259
March 1, 1683 De brieven daermede van haer Edelens aen de Edele Heeren Seventienen in ’t Patria sullen naegesonden werden file 2495, folio 259
March 1, 1683 Den capiteyn Joncker binnen met d’inlandtse militairen ten getalle van 424 van Bantam gecomen file 2495, folio 259
March 1, 1683 Des ouden coninck van Bantams leunstoel en kuypersol vooraen file 2495, folio 259-260
March 1, 1683 De Kat Nederhorst naer Banda over Sourabaya file 2495, folio 269
March 1, 1683 De fluyt de Geele Beer na Ternaten over Bouton met de Boutonse gesanten file 2495, folio 260-261
March 1, 1683 Brieven[108] daermede file 2495, folio 261-262
March 1, 1683 Missive aen den coningh en grooten van Bouton van Haer Edelens file 2495, folio 262-269
March 1, 1683 Item van den heer Gouverneur-Generaal aen den goegoegoe van Bouton file 2495, folio 269-270
March 1, 1683 ’t Jagt Zeyst uyt de Straet Sunda met den Edele waterfiscael ende gecommitteerdens van de monsteringe der retourvloote terugge, bemant bevonden met ruym 1116 zielen file 2495, folio 270-273
March 1, 1683 Den Amboinesen vaendrigh Zacharias Zawarga per een pantchiallang met een large missive nae Bantam aen den Edele commandeur Tack en raad tot Bantam file 2495, folio 273