Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 16, 1683 Verkiesinge van ouderlingen en diaconen voor dit jaer file 2495, folio 78-79
Jan. 17, 1683 Resolutie om een troupe van ruym 300 militairen nae ’t Tangerangse gebergte te senden om de vluchtende chieg met den verderen rebelsen aenhang te vervolgen file 2495, folio 79
Jan. 17, 1683 En acte van pardon aen de Balyers te verleenen file 2495, folio 80
Jan. 17, 1683 Sententiën des doots geapprobeert tegens Lazero Alphonso om opgehangen te werden over begane manslagh in Bengale aen een Nederlander file 2495, folio 80
Jan. 17, 1683 Item jegens 19 Bimanesen van Kolonkon om over begaene moort aan haar lijffheer en annachoda eenige geraebraeckt en 8 opgehangen te werden file 2495, folio 80
Jan. 18, 1683 ’t hoecker de Quartel van Cheribon en Indermayoe met een brieffje[22] van den resident Jan Rodenrooff file 2495, folio 80-81
Jan. 18, 1683 ’t Schip Ternaten uyt Siam met een missive[23] van den Edelen Aernout Faa en raet, alsmede 2 brieven van den koning en den Oya Berquelangh file 2495, folio 81
Jan. 18, 1683 Nieuws daarmede file 2495, folio 81
Jan. 18, 1683 ’t Comptoir Siam ’t voorleden jaar f. 28953 ten agteren geteert file 2495, folio 82
Jan. 18, 1683 Den coopman en secunde Joannes Brakel overleden file 2495, folio 82-84
Jan. 18, 1683 Brieffje[24] daermede uyt de Straet Banca van d’opperhoofden van ’t jagt ’t Huys te Cleef file 2495, folio 84-85
Jan. 18, 1683 Acte van pardon voor de Balyse natie onder den ouden Sultan, etcetera file 2495, folio 85-86
Jan. 19, 1683 Het afgenomen geweer aen de Balyers van Turtiassa gerestitueert file 2495, folio 86
Jan. 19, 1683 Den lieutenant Joan Maurits met deselve, en verdere troupen na Tangerangs geberghte om den chieegh te vervolgen file 2495, folio 86
Jan. 19, 1683 Twee resolutiën van de leden van Heemraden wegens ’t toegeleyde salaris bij de Hoge Regeringe vernietight file 2495, folio 86-87
Jan. 20, 1683 Aankomste van Bantam den Bataviase Mardijker Nicolaes Dias met sijn eygen vaartuyg aldaar uyt Maccau gecomen file 2495, folio 87
Jan. 20, 1683 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen van ’t cruysen omtrent Craoangh file 2495, folio 87
Jan. 20, 1683 Het Chinese jonck van den Batavisen Chinees coopman Limkhoynio uyt Japan gearriveerd file 2495, folio 87
Jan. 20, 1683 ’t Schip America van Sumatra’s Westcust met een missive[25] van den commandeur Jan van Leene en raat tot Padangh file 2495, folio 87
Jan. 20, 1683 Nieuws daarmede file 2495, folio 87-91