Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 10, 1682 Item aen den equipagiemeester Harmen Lodewijxe file 2494, folio 2300
Dec. 10, 1682 De fluyt de Beemster van Cheribon en Indramayoe file 2494, folio 2300
Dec. 10, 1682 Nevens een briefje van den boekhouder Jan Roodenrooff file 2494, folio 2300
Dec. 11, 1682 De fluyt Delfshaven van Cheribon en Indramayoe terugge file 2494, folio 2301
Dec. 11, 1682 Het fluytje Marken van Tagal en Cheribon met een briefje van den boekhouder Roodenrooff file 2494, folio 2301
Dec. 11, 1682 Vertrek van de Tangeranse hoofden met een acte van amnestie voor Aria Soura Manggala tot Tangeran file 2494, folio 2302-2304
Dec. 11, 1682 Schrijven na ons veltleger voor Tangeran aen den capiteyn Ruysch per soldaat file 2494, folio 2304
Dec. 11, 1682 Schrijven aen den vaandrigh Kuffelaer na Tanjongpoura per eenige Inlanders te lande file 2494, folio 2305
Dec. 11, 1682 Agt Engelse matrosen in Compagnies dienst aengenomen met 9 guldens ter maent file 2494, folio 2306
Dec. 11, 1682 Resolutie om 7 gantings rijs voor 1 rijxdaalders uyt ’s Compagnies pakhuys aen de gemeente te verkopen file 2494, folio 2306
Dec. 11, 1682 Marten Sampson tot absolut coopman uyt 60 guldens geadvanceert file 2494, folio 2306
Dec. 11, 1682 Item den luytenant Jacob de Harder in sijn vorige qualiteyt herstelt file 2494, folio 2306
Dec. 12, 1682 Het jagt Tertholen na de hoek van Craoang met een briefje aen den schipper op de Tijger file 2494, folio 2307
Dec. 13, 1682 Een compagnie Macassaren en 4 compagnies Balyers uyt ons veltleger van Tangeran terugge file 2494, folio 2308
Dec. 13, 1682 Briefje van den capiteyn Ruysch uyt het leger per den scriba Anthony Eygel file 2494, folio 2308
Dec. 13, 1682 Schrijven naer ons veltleger voor Tangeran aen den capiteyn Ruysch per een ruyter file 2494, folio 2309
Dec. 13, 1682 Het fregat de Tijger met onse 6 patchiallangs van de hoek van Craoang terugge file 2494, folio 2309
Dec. 14, 1682 De 12 compagnies Nederlanders gedestineert na Tanara gaen naar boort file 2494, folio 2309
Dec. 14, 1682 Briefje van den capiteyn Ruysch uyt ons veltleger voor Tangeran per soldaet file 2494, folio 2311
Dec. 14, 1682 Translaat Engels briefje door den raat der Engelse Compagnie alhier aen de hoofden van hare verwagt werden de schepen geschreven file 2494, folio 2311