Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 4, 1682 Twee translaatbriefjes door Dain Matara voor Tanara aen Sijn Edelheyt file 2494, folio 2283
Dec. 4, 1682 En de weduwe van Dain Mangika file 2494, folio 2284
Dec. 4, 1682 Item translaat briefje van eenige Macassaarse Conings kinderen van Tanara aen Dain Nisayoe alhier geschreven file 2494, folio 2285
Dec. 4, 1682 Een compagnie Maleyers binnen sterk 51 man onder Intje Lanang file 2494, folio 2285
Dec. 4, 1682 Het jagt Henricus daermede na Bantam met een missive aen d’Hr. mayor de Saint Martin file 2494, folio 2286
Dec. 4, 1682 Briefje na ons veltleger aan den Ed. Hartsinck en raad per soldaat file 2494, folio 2287
Dec. 5, 1682 Placcaten van de verlossinge afgekondigh file 2494, folio 2288
Dec. 6, 1682 Het hoeker de Quartel na Cheribon met een briefje aen den boekhouder Rodenroof file 2494, folio 2288
Dec. 6, 1682 Het jagt Rammekens naar Tanara met een briefje aen capiteyn Jochum Michielse file 2494, folio 2289
Dec. 7, 1682 De fluytje de Geele Beer uyt ons vaderlant over de Caap voor Zeelant met 88 coppen file 2494, folio 2289
Dec. 7, 1682 Brieven daarmede uyt patria file 2494, folio 2290
Dec. 7, 1682 En een cargo van f. 17303,- file 2494, folio 2290
Dec. 7, 1682 Item missive van den commandeur Symon van der Stel aen de Caap file 2494, folio 2291
Dec. 7, 1682 De capiteynen Hartsinck en Wanderpoel binnen met 5 compagnies Nederlanders van Tangeran file 2494, folio 2292
Dec. 7, 1682 En de 9 veroverde vaendels der vijanden file 2494, folio 2293
Dec. 7, 1682 Vertreck van gesanten des Panambahan Zoura Ningrat op Passir file 2494, folio 2293
Dec. 7, 1682 Met een missive van Sijn Edelheyt aen haer meester file 2494, folio 2294
Dec. 7, 1682 Briefje van den vaendrig Kuffelaer tot Tanjongpoura per Inlants soldaet file 2494, folio 2295
Dec. 7, 1682 En translaat briefje van Nebey Carta Jouda tot Intchiassem aen Kuffelaer file 2494, folio 2296
Dec. 7, 1682 Item briefje van den schipper Dirk Thomasse uyt het fregat de Tijger van de hoek van Craoang aen Kuffelaer file 2494, folio 2296