Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 13, 1682 Resolutie wegens de uytgegrave colk op de Boom file 2494, folio 2205
Nov. 13, 1682 Item de nog uytgravene gragt na Tangeran door den Edele landdrost van Mook file 2494, folio 2205
Nov. 14, 1682 Vertrek van ’t Engels schip de Oost Indische Marchiant uyt dese rheede na Engelant met Mr. Charles Sweeting file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 De schepen het Wapen van Zirckzee en Rammekens na de Straat Sunda daer mede tot convoy file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 Ordre voor deselve opperhoofden file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 Mondeling relaas wegens de gelegentheyt van de pagger Cadamangan file 2494, folio 2207
Nov. 14, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van den capiteyn Hartsinck per den borger Fleyscher file 2494, folio 2209
Nov. 14, 1682 De fluyt Delfshaven na Indermayoe met een briefje aen den stierman Kreuger aldaer file 2494, folio 2210
Nov. 14, 1682 Item een briefje aan den schipper op de Tijger omtrent de hoek van Craoang file 2494, folio 2210
Nov. 14, 1682 Aankomste van 41 Bougysen van Macassar met een inlants vaartuyg om hier te blijven wonen file 2494, folio 2211
Nov. 15, 1682 Twee Compagnies Nederlantse zoldaten onder de luytenants de Ruyter en Maccon sterk 156 coppen na ons veltleger voor Tangeran file 2494, folio 2211
Nov. 15, 1682 Schrijven na Tanjongpoura aen den vaendrig Kuffelaar per Inlants corporaal en eenige Javanen file 2494, folio 2212
Nov. 15, 1682 Den Bantamsen ambassadeur Pangeran Aria Diepa Nierat binnen file 2494, folio 2212
Nov. 15, 1682 Gaande desselfs tweede met den jongen Pangeran Pourbaya onder convoy van 6 ruyters naer ons veltleger file 2494, folio 2212
Nov. 15, 1682 Briefje aan den capiteyn Hartsinck voor Cadamangan per den borger Jan Fleyscher file 2494, folio 2212
Nov. 15, 1682 Het schip de Veluwe met peper van Palembang file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 En een missive van den resident Willem Zabelaar file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 Het fluytje Westbroek van Tanara met een briefje van de capiteynen Michielse en de Roy file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 Het jagje Voorhout uyt Banda en Ternaten over Japara en daermede den commandeur Jacobus Couper file 2494, folio 2214