Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 15, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 Het fluytje Westbroek van Tanara met een briefje van de capiteynen Michielse en de Roy file 2494, folio 2213
Nov. 15, 1682 Het jagje Voorhout uyt Banda en Ternaten over Japara en daermede den commandeur Jacobus Couper file 2494, folio 2214
Nov. 15, 1682 Met een missive van d’Hr. commissaris Padbrugge uyt Banda file 2494, folio 2214
Nov. 15, 1682 Item een instructie door Sijn Edelheyt in Ternaten aen den heer gouverneur Lobs gelaten file 2494, folio 2214
Nov. 15, 1682 Alsmede een briefje van den Edele Jacobus Couper voornoemt en raat tot Japara file 2494, folio 2214
Nov. 15, 1682 Nieuws uyt Banda file 2494, folio 2215
Nov. 15, 1682 Item van Carta Soura en Oostcust van Java file 2494, folio 2215
Nov. 16, 1682 Briefje van den vaendrig Berg aen de suyckermolen per soldaat file 2494, folio 2216
Nov. 16, 1682 Het fluytje Westbroek na Cheribon met een briefje aen den boekhouder Roodenroof file 2494, folio 2217
Nov. 16, 1682 Resolutie om de ingestorte cayen kant om het Casteel Batavia met metselsteen en een faussebray op te maken file 2494, folio 2217
Nov. 16, 1682 Item een laboratorium voor de chirurgijnswinkel file 2494, folio 2217
Nov. 17, 1682 Kiay Aria Singa Widjaja en den jongen Pangeran Pourbaya uyt ons leger terugge met de Tangeranse hoofden van Campon Barou file 2494, folio 2217
Nov. 17, 1682 En een briefje van den Edele capiteyn Hartsinck file 2494, folio 2217
Nov. 17, 1682 Den Edele Jan Parvé als ontfanger generaal de suppoosten van de Boom voorgestelt file 2494, folio 2218
Nov. 17, 1682 Rapport van d’Heeren Hurt en van Hoorn wegens het uytgraven van de colk buyten de Boom file 2494, folio 2218
Nov. 17, 1682 Drieënveertig Europeaanse kettinggangers ontslagen om op de binnenlantse schepen verdeelt te worden file 2494, folio 2221
Nov. 17, 1682 d’Ed. Joan Parvé en Joan Fransen Holsteyn tot opsienders van het hospitael alhier aengestelt file 2494, folio 2221
Nov. 18, 1682 Inhalinge van de brieff van de drie Princen gebroeders tot Cheribon file 2494, folio 2222
Nov. 18, 1682 Translaat van dien file 2494, folio 2223-2224