Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 3, 1732 Insertie der brieven aan den koning, den berquelang en het briefje aan den Siamsen sabandhaar file 2566, folio 541-552
Aug. 3, 1732 Aan den Siamsen sabandhar file 2566, folio 551-552
May 31, 1792 Schrijvens naar Mallabaar over Ceilon per de Jonkvrouw Sibella Anthonetta aangebragt file 2613, folio 48
July 1, 1685 Secrete ditto[214] aan Joannes Sibens file 2498, folio 507
March 29, 1685 4 Balyers boven Sicalong doodgeslagen door den Demangh Raxanagara, en de rest ontvlugt file 2498, folio 232
Oct. 28, 1678 De afgedwongen 364 lasten rijs door den Sicascolsen Serlesker aan d’E. Compagnie gerestitueert file 2483, folio 963
Dec. 23, 1678 [De Europeaense militairen hadden sich dapperlijck gedragen] file 2483, folio 1206
Dec. 9, 1709 En pausselijk missionaris genaamt Joan Babtista Sidorti aldaar aangekomen en geapprehendeert file 2533, folio 686-687
Dec. 19, 1710 Den Italiaanse missionaris Joan Babtista Sidotie na Jedo opgevoerd file 2534, folio 756
May 11, 1682 d’Ed. Jacob Does en 48 Nederlandse siecken daarmede file 2492, folio 993
May 19, 1678 De siecken en de impotenten afgecomen file 2482, folio 340
March 11, 1672 Den borger Jacob Havenmeester binnenregent in het sieckenhuys file 2475, folio 153
May 11, 1682 Sieckte onder onse militie file 2492, folio 998
Aug. 31, 1677 Sieckte door de langhdurige droogte alhier ondervonden file 2481, folio 402-403
Dec. 25, 1677 Kersdagh; een groote sieckte alhier file 2481, folio 639
July 18, 1732 De koning aldaar is siek file 2566, folio 475
Jan. 14, 1692 Hebbende gedurende de reyse 56 doden gehadt, en een groot getal sieken hier aangebragt file 2508, folio 16
May 7, 1679 Siekte in ons leger file 2484, folio 280-281
July 9, 1675 Siekte aldaar geweest file 2479, folio 534
Nov. 5, 1725 Alwaar de siektens nog continueren file 2558, folio 645