Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1754 Meervliet en de Adriana derwaarts gesonden file 2584, folio 149
Aug. 21, 1754 Luxemburg vertrekt na Souratta file 2584, folio 149
Aug. 20, 1754 100 lasten rijst van Macassar gevoerd file 2584, folio 148
Aug. 14, 1754 Een briefje van Macassar ontfangen file 2584, folio 145
Aug. 14, 1754 Schrijvens van Tanjongpoura ontfangen file 2584, folio 146
Aug. 14, 1754 En weder derwaarts gesonden wegens vijf om dieverij opgevatte Javanen file 2584, folio 146
Aug. 14, 1754 Twee brieven na Samarang versonden file 2584, folio 146
Aug. 14, 1754 En een pardonbrief voor den zoldaat Jan Larossier file 2584, folio 146-147
Aug. 13, 1754 De hoofdadministrateur Carel Godin vertrekt met Arnestein na Samarang file 2584, folio 141
Aug. 13, 1754 De Gouverneur Nicolaas Hartingh magt het lijk van zijn overlijden vrouw herwaarts laten voeren file 2584, folio 141
Aug. 13, 1754 Insertie der staatreekening van de Bank Courant file 2584, folio 141-145
Aug. 12, 1754 Schrijvens van Samarang file 2584, folio 140-141
Aug. 12, 1754 En van Cheribon ontfangen wegens een ongemeen hooge watervloed file 2584, folio 141
Aug. 10, 1754 Meervliet en Scheybeek vertrecken na Tagal en Rembang om rijst en houtwerken file 2584, folio 139
Aug. 10, 1754 Mitsgaders Mariënbosch en Bloemendaal na Souratta file 2584, folio 140
Aug. 10, 1754 Met eerstgemelte bodem zekeren Turksen Priester Bappa Sariet Basaar ‘die van intentie is naer Mecha te gaan’ file 2584, folio 140
Aug. 10, 1754 Zijn Hoog Edelheid reverteert van Buytensorg file 2584, folio 140
Aug. 7, 1754 Hageveld vertrekt na Indramayoe file 2584, folio 139
Aug. 5, 1754 Ontfangst schrijvens van Bantam file 2584, folio 139
Aug. 4, 1754 Item van Banjer met een particulier vaartuyg file 2584, folio 138