Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 11, 1682 Het hoeker de Quartel van de Maronda terugge file 2494, folio 2201
Nov. 11, 1682 Briefje van de capiteynen Jochum Michielse en de Roy per de boot van Onrust file 2494, folio 2202
Nov. 11, 1682 Twee briefjens van de capiteynen Hartsinck; item Joan Ruysch van voor Cadamangan en uyt ons leger file 2494, folio 2202
Nov. 12, 1682 Den tolk Pieter Schuyfftang van Onrust met het briefje weder terugge file 2494, folio 2203
Nov. 12, 1682 Briefje naer ons veltleger voor Tangeran aan den capiteyn Hartsinck per soldaat file 2494, folio 2203
Nov. 13, 1682 Een generaal briefje aan d’Heeren Seventien in het patria bij Haar Edelens geteekent om met het Engels schip de Oost Indische Marchiant af te gaen file 2494, folio 2203
Nov. 13, 1682 Den eersten clercq daarmede na de woninge der heeren Engelse alhier om die te bestellen file 2494, folio 2204
Nov. 13, 1682 Briefje van den Edele capiteyn Hartsinck uyt ons veltleger van de revier Tangeran file 2494, folio 2204
Nov. 13, 1682 Briefje van den schipper op de Tijger van de hoek van Craoang per een Chinees file 2494, folio 2205
Nov. 13, 1682 Item een Cheribons gesant per eygen vaartuyg file 2494, folio 2205
Nov. 13, 1682 Briefje van den commanderend sergeant op de Maronda aen den capiteyn Jan Fransen file 2494, folio 2205
Nov. 13, 1682 Resolutie wegens de uytgegrave colk op de Boom file 2494, folio 2205
Nov. 13, 1682 Item de nog uytgravene gragt na Tangeran door den Edele landdrost van Mook file 2494, folio 2205
Nov. 14, 1682 Vertrek van ’t Engels schip de Oost Indische Marchiant uyt dese rheede na Engelant met Mr. Charles Sweeting file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 De schepen het Wapen van Zirckzee en Rammekens na de Straat Sunda daer mede tot convoy file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 Ordre voor deselve opperhoofden file 2494, folio 2206
Nov. 14, 1682 Mondeling relaas wegens de gelegentheyt van de pagger Cadamangan file 2494, folio 2207
Nov. 14, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van den capiteyn Hartsinck per den borger Fleyscher file 2494, folio 2209
Nov. 14, 1682 De fluyt Delfshaven na Indermayoe met een briefje aen den stierman Kreuger aldaer file 2494, folio 2210
Nov. 14, 1682 Item een briefje aan den schipper op de Tijger omtrent de hoek van Craoang file 2494, folio 2210