Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 14, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Cadamangan van den capiteyn Wanderpoel per soldaat file 2494, folio 2053
Oct. 14, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh uyt de Straat Sunda weder terugge file 2494, folio 2053
Oct. 15, 1682 Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt wegens de gesequestreerde cleden die de Compagnie wil aannemen voor het costende file 2494, folio 2054
Oct. 15, 1682 d’Hr. Camphuys door een onvoorsiene val raakt buyten spraak en kennisse file 2494, folio 2054
Oct. 15, 1682 Wert door Sijn Edelheyt de visite gegeven file 2494, folio 2054
Oct. 15, 1682 Dog krijgt ’s avonts sijn verstant wederom file 2494, folio 2054
Oct. 15, 1682 Relaasje wegens eenige Javanen van een aangehaalt vaertuyg file 2494, folio 2054
Oct. 15, 1682 Die gelargeert werden file 2494, folio 2055
Oct. 15, 1682 Briefje van den capiteyn Wanderpoel uyt ons veltleger voor Tangeran aen Haar Edelens per Joan Reeps file 2494, folio 2055
Oct. 15, 1682 De rebellen overvallen de onse in de pagger Alang-Alang op onsen bodem en massacreeren den sergeant met 4 man file 2494, folio 2055
Oct. 15, 1682 Eenige Engelsen daeromtrent gesien die daeraen wel handdadig geweest sijn file 2494, folio 2056
Oct. 15, 1682 De opperhoofden van ’t schip Silversteyn de volle premie toegelegt voor gedane uytreyse voor de camer Amsterdam file 2494, folio 2056
Oct. 16, 1682 Mondeling relaes van seeker Bougys genaemt Toedjawa van Turtiassa gekomen en voorts van Tangeran file 2494, folio 2057
Oct. 16, 1682 Item van seeker Mardijker uyt Banda gekomen file 2494, folio 2058
Oct. 16, 1682 Wegens het vermoorden van Gabriël Nacken en het aflopen van sijn chialoup door de Bantamse zeerovers file 2494, folio 2058
Oct. 16, 1682 Briefje van Tanjongpoura met Compagnies gonting van den vaendrig Kuffelaer file 2494, folio 2059
Oct. 16, 1682 Sententie des doots geapprobeert tegens den slaaff Ontong van Baly omme over manslag opgehangen te werden file 2494, folio 2059
Oct. 17, 1682 De fluyt de Voorsigtigheyt uyt Amboina over Banda file 2494, folio 2060
Oct. 17, 1682 Met een missive van d’Hr. gouverneur Willem van Zijl file 2494, folio 2060
Oct. 17, 1682 Ende den secunde in Amboina Jeremias van Vliet file 2494, folio 2060