Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 10, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2038
Oct. 10, 1682 De fluyt Draackesteyn naer Bantam file 2494, folio 2039
Oct. 10, 1682 Met een missive aen d’Hr. mayoor Saint Martin aldaer file 2494, folio 2039
Oct. 10, 1682 En een briefje aen den capiteyn Jochum Michielse voor Tanara file 2494, folio 2039
Oct. 10, 1682 Translaat briefje van den Chinees Konko alhier aen den sabandaar Sacradana tot Turtiassa geschreven file 2494, folio 2041
Oct. 11, 1682 Het hoeker de Quartel naar Cheribon met een briefje aan den coopman Marten Sampson file 2494, folio 2042
Oct. 11, 1682 Schrijven naer het veltleger aan den capiteyn Wanderpoel per den capiteyn Ruysch file 2494, folio 2043
Oct. 12, 1682 Den Senghadje Carien van Lamakera met de soon van den Senghadje Dassie binnen bij Sijn Edelheyt file 2494, folio 2043
Oct. 12, 1682 Inhalinge van de briefjens en schenkagie van den Coning van Bouton en Goegoegoe file 2494, folio 2044
Oct. 12, 1682 Twee translaten van denselve file 2494, folio 2044-2049
Oct. 12, 1682 Twee briefjens van onse kruyssers omtrent de hoek van Craoang file 2494, folio 2050
Oct. 13, 1682 Vertrek van de Engelse vrijchialoup de Merry na Bengale over Malacca file 2494, folio 2051
Oct. 13, 1682 Het jagje Schiebroeck daermede na de Straat Sunda tot convoy met een ordre voor dese opperhoofden file 2494, folio 2051
Oct. 13, 1682 Briefje van Tanjongpoura per Inlants soldaat van den vaendrig Kuffelaar file 2494, folio 2051
Oct. 13, 1682 Translaat bevel briefje uyt de Mattaram aen Tommagon Natta Jouda file 2494, folio 2052
Oct. 13, 1682 Den Chinees pagter Koepeeko van de daats van die pagt t’eenenmael ontslagen file 2494, folio 2052
Oct. 13, 1682 Repudium des boedels aan de weduwe van den matroos Willem Evans toegestaen file 2494, folio 2052
Oct. 14, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Cadamangan van den capiteyn Wanderpoel per soldaat file 2494, folio 2053
Oct. 14, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh uyt de Straat Sunda weder terugge file 2494, folio 2053
Oct. 15, 1682 Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt wegens de gesequestreerde cleden die de Compagnie wil aannemen voor het costende file 2494, folio 2054