Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1682 De fluyt de Berkmeer naar Arrakan met een missive aan den resident Arent Vonck file 2493, folio 1911-1912
Sept. 23, 1682 Item aan den Coninck van Arrackan van Haar Edelens file 2493, folio 1912-1915
Sept. 23, 1682 Afscheyt van de gesanten van den Pangeran Soura Nagara tot Mindanamo file 2493, folio 1915
Sept. 23, 1682 Missive van Haar Edelens aan gemelte Pangeran Soura Nagara daarmede file 2493, folio 1915-1918
Sept. 23, 1682 Het schip Couwerven naa Cheribon over Tegal met een briefje aan den coopman Marten Sampson en boekhouder Jan Rodenrooff file 2493, folio 1918
Sept. 23, 1682 Resolutie wegens 2 Franse chialoupen om hier in de dock gerepareert te mogen werden file 2493, folio 1919
Sept. 24, 1682 Den capiteyn Henry Burton van het Engels scheepie de Advys binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1919-1920
Sept. 24, 1682 23 gelicentieerde Engelse matrosen van het verongelukte schip de Joanna in Compagnies dienst aangenomen om met onse retourschepen na het vaderlant over te varen file 2493, folio 1920
Sept. 24, 1682 Inhout van het licentiebriefje met de namen derselve file 2493, folio 1920-1922
Sept. 24, 1682 Briefje naar ons veltleger aan den capitein Wanderpoel per den vaandrig Anthony Eygel file 2493, folio 1922-1923
Sept. 24, 1682 De fluyt Egelenburgh naar de bogt van Lampon met een briefje aan den coopman Everhard van der Schuur file 2493, folio 1923-1924
Sept. 24, 1682 Korten inhout van de ordre voor die opperhoofden file 2493, folio 1924-1925
Sept. 24, 1682 Secreet briefje van d’Hr. mayoor Isaack Saint Martin en raat per Inlands Capitein Jonkers schrijver file 2493, folio 1925
Sept. 24, 1682 Translaat briefje van den Capiteyn Joncker aan Sijn Edelheyt file 2493, folio 1925-1927
Sept. 24, 1682 De silvere ducatons in ’t generaal alhier tot 11 schellingen ’t stuck gangbaar te maaken file 2493, folio 1927
Sept. 26, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van den capiteyn Wanderpoel en raat per den boekhouder Pieter Coesaart file 2493, folio 1928-1929
Sept. 26, 1682 Item briefje van den sergeant Daniël Dircks op de Maronda aan capiteyn Jan Fransen file 2493, folio 1929
Sept. 26, 1682 Translaat briefje van den Capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus per inlants vaartuygh file 2493, folio 1929-1930
Sept. 28, 1682 Den jongen Prins van den Coninck Amsterdam overleden en statieus ter aarde gebracht op de Ternaatse manier file 2493, folio 1931-1933
Sept. 28, 1682 Het hoeker de Quartel na Tanara met een briefje aan den capiteyn Jochum Michielse file 2493, folio 1933-1934