Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 20, 1682 Het voorgevallene en Zijn Edelheyts uytspraak daarontrent file 2493, folio 1905
Sept. 20, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van den capitein Joan Ruysch aan Sijn Edelheyt per soldaat file 2493, folio 1905-1906
Sept. 21, 1682 Den Engelsman Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1906
Sept. 21, 1682 Sijn versoek en aanbrengen file 2493, folio 1906
Sept. 21, 1682 En Sijn Edelheyts antwoort file 2493, folio 1906-1907
Sept. 22, 1682 Relaas wegens de Bantamse rovers van den Batavia’s Mardijker Daniël Manuelse comende van Intchiassem over lant file 2493, folio 1907-1908
Sept. 22, 1682 Met een briefje van den vaandrigh Willem Kuffelaar tot Tanjongpoura file 2493, folio 1908-1909
Sept. 22, 1682 Relaas van den Maleyer anachoda Intje Gaocra wegens het aflopen van het vaartuyg van onsen capitein Maleyer Wan Abdul Bagus file 2493, folio 1909-1910
Sept. 22, 1682 Den Eerwaarde domine Joannes de Vooght als ordinarie predicant hier ter steede geplaatst in de Nederlantse en Portugese kerke file 2493, folio 1910
Sept. 22, 1682 Item den Eerwaarde domine Isaak Helenius als predicant in de Maleytse kercke file 2493, folio 1910
Sept. 22, 1682 Mits de swakheyt van den Hr. Fredrick Lambertse Bent de zegels door den Edele secretaris Jacob van Dam te laten uytgeven file 2493, folio 1910-1911
Sept. 23, 1682 De fluyt de Berkmeer naar Arrakan met een missive aan den resident Arent Vonck file 2493, folio 1911-1912
Sept. 23, 1682 Item aan den Coninck van Arrackan van Haar Edelens file 2493, folio 1912-1915
Sept. 23, 1682 Afscheyt van de gesanten van den Pangeran Soura Nagara tot Mindanamo file 2493, folio 1915
Sept. 23, 1682 Missive van Haar Edelens aan gemelte Pangeran Soura Nagara daarmede file 2493, folio 1915-1918
Sept. 23, 1682 Het schip Couwerven naa Cheribon over Tegal met een briefje aan den coopman Marten Sampson en boekhouder Jan Rodenrooff file 2493, folio 1918
Sept. 23, 1682 Resolutie wegens 2 Franse chialoupen om hier in de dock gerepareert te mogen werden file 2493, folio 1919
Sept. 24, 1682 Den capiteyn Henry Burton van het Engels scheepie de Advys binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1919-1920
Sept. 24, 1682 23 gelicentieerde Engelse matrosen van het verongelukte schip de Joanna in Compagnies dienst aangenomen om met onse retourschepen na het vaderlant over te varen file 2493, folio 1920
Sept. 24, 1682 Inhout van het licentiebriefje met de namen derselve file 2493, folio 1920-1922