Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 12, 1682 Dewelke kort daaraan oock binnen bij Sijn Edelheyt verschijnen file 2493, folio 1868
Sept. 12, 1682 Relaas van ’t verongelucken van dat schip file 2493, folio 1868-1869
Sept. 12, 1682 Den Engelsman Mr. Charles Sweeting wederom binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1869
Sept. 12, 1682 Sijn versoek file 2493, folio 1869
Sept. 12, 1682 Het schip Ternaten naar Siam met een missive aan d’Ed. Aarnout Faa file 2493, folio 1869-1870
Sept. 13, 1682 De fluyt Naardemeer van Cheribon en Indramayoe met brieven van den coopman Marten Sampson en boekhouder Jan Roodenroof file 2493, folio 1870-1871
Sept. 13, 1682 Pamanoekan door den Bantamsen rovers verbrant file 2493, folio 1871
Sept. 13, 1682 Den tweeden Cheribonse Prins suspect file 2493, folio 1871-1872
Sept. 13, 1682 Schrijven naar het veltleger aan den capiteyn Wanderpoel per soldaat file 2493, folio 1872-1873
Sept. 13, 1682 De fluyt Egelenburgh na Bantam met een secreet briefje aan den heer mayoor Saint Martin file 2493, folio 1874
Sept. 13, 1682 Item een ordre voor de opperhoofden file 2493, folio 1874
Sept. 14, 1682 Een jonge Prins van den Coninck van Ternaten hier geboren file 2493, folio 1875
Sept. 14, 1682 Ceremoniën omtrent het planten van de clappusboom gebruyckt file 2493, folio 1875-1878
Sept. 14, 1682 Translaat briefje van den Tommagon Natta Jouda uyt Craoangh aan den lantdrost Laurens Pit de Jonge file 2493, folio 1878-1880
Sept. 14, 1682 En bericht wegens eenige verschil tusschen sijne ombols file 2493, folio 1880-1882
Sept. 14, 1682 Rapport van eenige uytgesonde miltairen in de Craoangse bovenlanden om de weggelope slaven op te soeken file 2493, folio 1882-1885
Sept. 14, 1682 Briefje van Macassar van d’Hr. president Jacob Cops per Ambons borger vaartuygh file 2493, folio 1885-1886
Sept. 14, 1682 Item een inlands vaartuygh met eenige Macassaren van Macassar file 2493, folio 1886
Sept. 14, 1682 De fluyt Delfshaven naar Chirrebon met een briefje aan den coopman Marten Sampson file 2493, folio 1886
Sept. 14, 1682 Resolutie om het comptoir Arrakan ten meerendeele te ligten file 2493, folio 1886-1887