Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 5, 1682 Conditiën van dien file 2493, folio 1838-1841
Sept. 7, 1682 Aankomst van Inlants corporaal Mathijs Fransen met pallisaden en bamboese vlotten van Tanjongpoura file 2493, folio 1841-1842
Sept. 7, 1682 Den Engels raatspersoon Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1842
Sept. 7, 1682 Sijn aanbrengen file 2493, folio 1842
Sept. 7, 1682 En antwoort file 2493, folio 1842-1844
Sept. 7, 1682 Den boekhouder van de Batavise negotieboeken toegelegt een quart rijxdaalders van yder 100 rijxdaalders intrest van de capitalen bij de Compagnie op intrest staande[9] file 2493, folio 1844
Sept. 8, 1682 Het schip Couwerve uyt de besettinge voor Tanara terugge met een briefje van de opperhoofden der aldaar leggende schepen file 2493, folio 1844
Sept. 8, 1682 Briefje van den capiteyn Wanderpoel uyt ons veltleger voor Tangeran per zoldaat file 2493, folio 1845
Sept. 8, 1682 De Fransen verboden haar aangebrachte sandelhout van Timor alhier aan ymant buyten de Compagnie te vertieren file 2493, folio 1845
Sept. 9, 1682 Het hoeker de Quartel van de Maronda met een briefje van den sergeant Daniël Dirckz file 2493, folio 1846
Sept. 9, 1682 Het schip den Blauwen Hulck uyt ons vaderlant voor Hoorn met 232 coppen file 2493, folio 1846-1848
Sept. 9, 1682 Brieven daarmede file 2493, folio 1848
Sept. 9, 1682 En een cargo van f. 146059,- file 2493, folio 1848-1849
Sept. 9, 1682 Item briefje van d’Hr. out generaal Rijkloff van Goens van de Caap file 2493, folio 1849-1850
Sept. 9, 1682 Het schip de Burg van Leyden uyt het vaderlant gekomen aan de Caap aangehouden file 2493, folio 1851
Sept. 9, 1682 Particulier briefje van d’Hr. out generaal Rijkloff van Goens van de Caap aan Haar Edelens file 2493, folio 1851
Sept. 10, 1682 Het schip Silversteyn uyt ons vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 249 coppen file 2493, folio 1851-1852
Sept. 10, 1682 Benaminge der brieven daarmede file 2493, folio 1852-1853
Sept. 10, 1682 En een cargasoen van f. 283393,- file 2493, folio 1853-1854
Sept. 10, 1682 Item van de Caap file 2493, folio 1854-1855