Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 2, 1682 Briefje van den capitain Jan Albert Sloot van ontrent Craoang per Balys vaartuygh file 2493, folio 1831-1832
Sept. 2, 1682 Aankomste van een afgesant van het eylant Borneo per eygen vaartuygh file 2493, folio 1832
Sept. 2, 1682 Met een translaat briefje van den Pangeran Soura Nagara tot Mandawe aan Haar Edelens file 2493, folio 1833-1834
Sept. 2, 1682 Den heer Outhoorn van ’t presidentschap van heemraden ontslagen file 2493, folio 1834
Sept. 2, 1682 En d’Hr. Joan van Hoorn in sijn plaatse weder geïntroduceert file 2493, folio 1834
Sept. 3, 1682 Het schip Japan van het cruyssen voor Siringy weder terugge met een briefje van de opperhoofden van het jagt Zillida file 2493, folio 1834
Sept. 3, 1682 Biljetten wegens ’t uytdiepen van een nieuwe colck aangeslagen file 2493, folio 1835
Sept. 4, 1682 Den Edele capitein Jan Albert Sloot met 22 onser patchiallangs van de hoeck van Craoang terugge file 2493, folio 1835
Sept. 4, 1682 Briefje uyt ons veltleger van Tangeran van den capiteyn Wanderpoel aan Haar Edelens per den treynmeester file 2493, folio 1835-1836
Sept. 4, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per de gecommitteerdens boekhouders Eygel en Weyns file 2493, folio 1836-1837
Sept. 4, 1682 Een cleene comeet gesien file 2493, folio 1837
Sept. 5, 1682 Aanbestedinge van het uytgraven van de nieuwe colck alhier buyten de Zeeboom file 2493, folio 1838
Sept. 5, 1682 Conditiën van dien file 2493, folio 1838-1841
Sept. 7, 1682 Aankomst van Inlants corporaal Mathijs Fransen met pallisaden en bamboese vlotten van Tanjongpoura file 2493, folio 1841-1842
Sept. 7, 1682 Den Engels raatspersoon Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1842
Sept. 7, 1682 Sijn aanbrengen file 2493, folio 1842
Sept. 7, 1682 En antwoort file 2493, folio 1842-1844
Sept. 7, 1682 Den boekhouder van de Batavise negotieboeken toegelegt een quart rijxdaalders van yder 100 rijxdaalders intrest van de capitalen bij de Compagnie op intrest staande[9] file 2493, folio 1844
Sept. 8, 1682 Het schip Couwerve uyt de besettinge voor Tanara terugge met een briefje van de opperhoofden der aldaar leggende schepen file 2493, folio 1844
Sept. 8, 1682 Briefje van den capiteyn Wanderpoel uyt ons veltleger voor Tangeran per zoldaat file 2493, folio 1845