Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 17, 1682 Waarvoor den schipper Leendert Muts de beloofde premie van 100 rijxdaalders geniet file 2493, folio 1689
Aug. 17, 1682 Briefje van den capiteyn Wanderpoel uyt ons veltleger voor Tangeran den doctor Louis de Keyser file 2493, folio 1690-1691
Aug. 17, 1682 Den Engels raatspersoon Mr. Charles Sweeting binnen bij Zijn Edelheyt file 2493, folio 1691
Aug. 17, 1682 Sijn versoek om parthij ducatons te mogen verwisselen file 2493, folio 1691-1692
Aug. 17, 1682 Briefje van de opperhoofden van de fluyt de Beemster per inlants vaartuygh file 2493, folio 1692
Aug. 17, 1682 Den opperkoopman Hendrik van Outhoorn en de baas Albert de Reus hun versoek met hun familie na het vaderlant [te mogen gaan], toegestaan file 2493, folio 1692
Aug. 17, 1682 Den baas van equipagiewerf Frans van Polanen weder tot baas op eylant Onrust aangestelt file 2493, folio 1692
Aug. 17, 1682 De beschrijvinge der Indische quartieren onder d’Heeren raden van India verdeelt file 2493, folio 1692-1693
Aug. 17, 1682 Den predicant Coop â Groen van 90 tot 100 guldens ter maant verbetert file 2493, folio 1693
Aug. 17, 1682 Item Dames van der Heyden factuurhouder tot Masulipatnam van boekhouder met f. 36 tot ondercoopman met 40 guldens file 2493, folio 1693
Aug. 19, 1682 Briefje van den commanderend zergeant David Dircxe op de Maronda per zoldaat file 2493, folio 1694
Aug. 19, 1682 Item briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per inlants soldaat file 2493, folio 1694-1695
Aug. 19, 1682 Schrijven aan den capiteyn Harman Wanderpoel in ons veltleger per den treynmeester Anthony Marthijssen file 2493, folio 1695
Aug. 19, 1682 Item schrijven na de Maronda aan den sergeant David Dircxe op Bacassy per zoldaat file 2493, folio 1696
Aug. 19, 1682 Briefje na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per inlants soldaat file 2493, folio 1696-1697
Aug. 20, 1682 De Engelse gecommitteerde binnen om nevens onse gecommitteerde het translaat van haar ingediende replicq op Haar Edelens antwoort te examineren file 2493, folio 1697-1698
Aug. 20, 1682 De Engelse vrunden haar verder aanbrengen file 2493, folio 1698-1699
Aug. 20, 1682 Translaat geschrift door de Engelse raatspersoonen alhier overgelevert op het antwoort door de Hoge Regeringe die vrunden op haar successive ingediende geschriften toegepast file 2493, folio 1699-1713
Aug. 20, 1682 De gecommitteerdens om de ducatons in te wisselen uyt ons veltleger weder terugge file 2493, folio 1714
Aug. 20, 1682 Resolutie raakende de Engelse, Franse en Deense natie alhier file 2493, folio 1714