Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1682 Het jagt Jamby van de hoeck van Craoang terugge file 2493, folio 1566
July 31, 1682 Aangecomene vaartuygen file 2493, folio 1566-1571
July 31, 1682 Vertrockene vaartuygen file 2493, folio 1571-1573
July 31, 1682 Overledene file 2493, folio 1574
July 31, 1682 Gedoopte file 2493, folio 1574
July 31, 1682 Getrouwde file 2493, folio 1574
July 31, 1682 Justitie file 2493, folio 1575
July 31, 1682 Aangehaalde goederen file 2493, folio 1575
Aug. 1, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen bij Sijn Edelheyt ter audiëntie file 2493, folio 1576
Aug. 1, 1682 Papieren rakende den Moor Dauwt Soliman door den Deensen agent Joan Joachim Pauly overgelevert file 2493, folio 1576-1577
Aug. 2, 1682 Briefje uyt ons veltleger van den capitein Wanderpoel en raat per soldaat file 2493, folio 1577
Aug. 3, 1682 Den Engelsman Mr. Charles Sweeting binnen file 2493, folio 1577-1578
Aug. 3, 1682 Sijn versoeck wegens die vrunden file 2493, folio 1578-1579
Aug. 3, 1682 Resolutie wegens den amphioen met het Engesls chip de Advis uyt Bengale hier aangebraght file 2493, folio 1579
Aug. 3, 1682 Item rakende de besendinge na Lampon file 2493, folio 1579
Aug. 3, 1682 Alsmede aangaande het versoeck der Engelse vrunden file 2493, folio 1579-1580
Aug. 3, 1682 Den Edele van der Schuur zijn coopmansgagie weder te laten gauderen sedert 1 january deses jaars file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 De commandeur gagie tot 130 guldens den Edele François Tack te laten goet doen sedert ultimo maart laast leden file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 Den ondercoopman Joannes Melman sijn gagie mits de weygeringe om na Lampon te gaan te laten afschrijven file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 Resolutie om den heer Anthony Hurt nevens de commandeur Isaack Soolmans en François Tack na Tangeran te committeeren file 2493, folio 1581