Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 28, 1682 Eenige hier sijnde Portugezen toegestaan met Compagnies schepen onder betalinge van het transportgelt na Chormandel over te vaeren file 2493, folio 1542
July 29, 1682 Schrijven na ons veltleger aan de revier Tangeran aan den capitein Harmen Wanderpoel file 2493, folio 1542-1544
July 29, 1682 Twee briefjens van de opperhoofden van de fluyt Spanbroeck en Naardermeer cruyssende ontrent het hoeck van Craoang per twee opgesonde Javaanse vaartuygh file 2493, folio 1544
July 29, 1682 Translaat pasje van Pangeran Aria Souria di Marta aan een der vaartuygen verleent file 2493, folio 1544-1545
July 29, 1682 Briefje van den overheden van de fluyt Naardermeer, cruyssende ontrent Craoang file 2493, folio 1545
July 29, 1682 Relaas van eenige Javanen op de voormelte vaartuygen bescheyden wegens Turtiassa file 2493, folio 1545-1546
July 29, 1682 Twee briefjens van den vaandrig Willem Kuffelaar tot Tanjongpoura per eenige Javanen file 2493, folio 1546-1548
July 29, 1682 De vijf Javanen van den Deman Timbananting keeren weder na huys file 2493, folio 1548
July 29, 1682 Schrijven na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per Inlantse soldaten file 2493, folio 1548
July 29, 1682 En 23 Javanen te lande met den corporaal Jan Anthonisz per een jockum te water file 2493, folio 1548-1549
July 30, 1682 Mondeling relaas van den Chinees Djoncko wegens Turtiassa, Pontang, etc. file 2493, folio 1549-1553
July 30, 1682 Drie translaten Chinese briefjens van den sabandar Sacradana uyt Turtiassa aan eenige onser Chinese coopluyden alhier file 2493, folio 1553-1555
July 30, 1682 De Macassaarse aanwesende Conings kinderen hier binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1555-1556
July 30, 1682 Het jacht Rammekens van Palembang met een missive van den resident Willem Zabelaar file 2493, folio 1556
July 30, 1682 Nieuws daarmede file 2493, folio 1556-1557
July 30, 1682 Het jagt Jamby na de Maronda met een briefje aan den overheden van het jagt Naardermeer cruyssende aldaar file 2493, folio 1557-1558
July 30, 1682 Resolutie om onse patchiallangs op de Bantamse vijanden te senden file 2493, folio 1558
July 30, 1682 Voor yder te veroveren vijandelijck vaartuygh 100 rijxdaalders file 2493, folio 1558
July 30, 1682 En yder paar ooren 4 rijxdaalders premie toegelegt file 2493, folio 1558
July 31, 1682 Tijdinge van Bantam wegens een schermutsel met de vijanden van Markasana file 2493, folio 1558-1559