Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 30, 1682 Mondeling relaas van den Chinees Djoncko wegens Turtiassa, Pontang, etc. file 2493, folio 1549-1553
July 30, 1682 Drie translaten Chinese briefjens van den sabandar Sacradana uyt Turtiassa aan eenige onser Chinese coopluyden alhier file 2493, folio 1553-1555
July 30, 1682 De Macassaarse aanwesende Conings kinderen hier binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1555-1556
July 30, 1682 Het jacht Rammekens van Palembang met een missive van den resident Willem Zabelaar file 2493, folio 1556
July 30, 1682 Nieuws daarmede file 2493, folio 1556-1557
July 30, 1682 Het jagt Jamby na de Maronda met een briefje aan den overheden van het jagt Naardermeer cruyssende aldaar file 2493, folio 1557-1558
July 30, 1682 Resolutie om onse patchiallangs op de Bantamse vijanden te senden file 2493, folio 1558
July 30, 1682 Voor yder te veroveren vijandelijck vaartuygh 100 rijxdaalders file 2493, folio 1558
July 30, 1682 En yder paar ooren 4 rijxdaalders premie toegelegt file 2493, folio 1558
July 31, 1682 Tijdinge van Bantam wegens een schermutsel met de vijanden van Markasana file 2493, folio 1558-1559
July 31, 1682 Het schip Hendrik Maurits uyt ons vaderlant voor de camer Zeelant met 290 coppen file 2493, folio 1559-1560
July 31, 1682 Benaminge der brieven daarmede file 2493, folio 1560-1561
July 31, 1682 d’Heeren Rijcklof van Goens de Jonge en Marten Pitt tot ordinaris raden en d’heeren Cornelis van Quaalbergh en Nicolaas Schagen tot extra-ordinaris raden van India door d’Heeren Mayores verkoren file 2493, folio 1561
July 31, 1682 Item Harmen Clencke van Odesse en Adriaan van der Heyden tot raden van justitie file 2493, folio 1561
July 31, 1682 Alsmede Jansz Hendricxe Thim tot commandeur file 2493, folio 1561
July 31, 1682 Wijbrandus Lycogton tot oppercoopman file 2493, folio 1561
July 31, 1682 Wouter van Bullestraat tot coopman file 2493, folio 1561
July 31, 1682 Ende 8 ondercoopluyden en 2 vaandrighs file 2493, folio 1561-1563
July 31, 1682 Memorie voor de officier der Chinesen alhier, aangaande de Chinesen die naar hier van Bantam sijn overgekomen file 2493, folio 1563-1565
July 31, 1682 Dain Matara uyt het leger met een briefje van den capitein Wanderpoel file 2493, folio 1566