Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 22, 1682 Resolutie om aan heeren heemraden 1000 rijxdaalders uyt ’s Compagnies cassa tot het opmaacken der wegen en bruggen te verstrecken file 2493, folio 1494
July 23, 1682 Gecommitteerde na het veltleger voor Tangeran om hetselve te visiteren file 2493, folio 1494
July 23, 1682 Nader briefje van de opperhoofden van Spanbroeck van ontrent de hoeck van Craoang per Javaan file 2493, folio 1494-1495
July 23, 1682 Ses onser patchiallangs na de hoeck van Craoang om op de rovers te cruyssen onder den schipper Jan Mulder file 2493, folio 1495
July 23, 1682 Ordre voor denselven file 2493, folio 1495-1497
July 23, 1682 Schrijven aan de opperhoofden van de fluyt Spanbroeck cruyssende aldaar file 2493, folio 1497
July 23, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per Inlants corporaal file 2493, folio 1497-1499
July 23, 1682 Briefje van den capitein Egberts uyt ons veltleger voor Tangeran per soldaat file 2493, folio 1499
July 23, 1682 Translaat briefje van den Macassars luytenant Dain Matacko uyt ons leger aan Zijn Edelheyt file 2493, folio 1500
July 23, 1682 Nader briefje van den capitein Harman Dirck Wanderpoel uyt ons veltleger file 2493, folio 1500
July 23, 1682 Briefje van de opperhoofden van het jacht Tertholen cruyssende ontrent de hoeck van Craoang file 2493, folio 1500
July 23, 1682 De gecommitteerdens van Tangeran weder terugge file 2493, folio 1501
July 24, 1682 Overgelevert tegenbericht van den landdrost Laurens Pitt op d’Ed. fiscaals consideratiën wegens den commandeur Melchior Hurt file 2493, folio 1501-1502
July 24, 1682 De fluyt Buuren van Palembang terugge met een missive van den resident Willem Aabelaar file 2493, folio 1502
July 24, 1682 Nieuws daarmede file 2493, folio 1502-1503
July 24, 1682 Translaat briefje van den Pangeran Zouria Nata en Keey Wadoe Wadje tot Jamby file 2493, folio 1503-1504
July 24, 1682 Briefje van den schipper van het jacht den Alexander van het eylant Hoorn in de Straat Sunda aan d’Hr. secretaris Joan van Hoorn geschreven per Buuren file 2493, folio 1505
July 24, 1682 Missive van den heer gouverneur Cornelis van Quaalbergh en raat tot Malacca per twee borger chialoupen file 2493, folio 1506
July 24, 1682 De Chinees pachter van de vischmarkt surcheance van het betalen van pachtpenningen tot wederopseggens toe, toegestaan file 2493, folio 1507
July 24, 1682 De coopman Joannes Leeuwenson in plaats van d’Ed. Joannes Cops, en den ondercoopman Jeremias Coesaart naar Japara genomineert file 2493, folio 1507