Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 21, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van den capitein Egberts per een soldaat file 2493, folio 1489
July 22, 1682 Schrijven na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per Inlands soldaat file 2493, folio 1489-1490
July 22, 1682 Briefje van de overheden van de fluyt Spanbroeck cruyssende omtrent Craoang per Javaans vaartuygh file 2493, folio 1490
July 22, 1682 Schrijven aan den capitein Harman Wanderpoel in het veltleger voor Tangeran per eenige Balyse officiers file 2493, folio 1490-1492
July 22, 1682 Nader acte van pardon voor de Balyers en andere Inlanders die sig onder de vijanden onthouden file 2493, folio 1492-1493
July 22, 1682 Resolutie om het opgestelde antwoort geschrift door Haar Edelens aan de Engelse vrunden alhier door gecommiteerdens te doen inhandigen file 2493, folio 1493-1494
July 22, 1682 Den capitein Jan Albert Sloot aan de Nieuwpoort verplaatst file 2493, folio 1494
July 22, 1682 Resolutie om aan heeren heemraden 1000 rijxdaalders uyt ’s Compagnies cassa tot het opmaacken der wegen en bruggen te verstrecken file 2493, folio 1494
July 23, 1682 Gecommitteerde na het veltleger voor Tangeran om hetselve te visiteren file 2493, folio 1494
July 23, 1682 Nader briefje van de opperhoofden van Spanbroeck van ontrent de hoeck van Craoang per Javaan file 2493, folio 1494-1495
July 23, 1682 Ses onser patchiallangs na de hoeck van Craoang om op de rovers te cruyssen onder den schipper Jan Mulder file 2493, folio 1495
July 23, 1682 Ordre voor denselven file 2493, folio 1495-1497
July 23, 1682 Schrijven aan de opperhoofden van de fluyt Spanbroeck cruyssende aldaar file 2493, folio 1497
July 23, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per Inlants corporaal file 2493, folio 1497-1499
July 23, 1682 Briefje van den capitein Egberts uyt ons veltleger voor Tangeran per soldaat file 2493, folio 1499
July 23, 1682 Translaat briefje van den Macassars luytenant Dain Matacko uyt ons leger aan Zijn Edelheyt file 2493, folio 1500
July 23, 1682 Nader briefje van den capitein Harman Dirck Wanderpoel uyt ons veltleger file 2493, folio 1500
July 23, 1682 Briefje van de opperhoofden van het jacht Tertholen cruyssende ontrent de hoeck van Craoang file 2493, folio 1500
July 23, 1682 De gecommitteerdens van Tangeran weder terugge file 2493, folio 1501
July 24, 1682 Overgelevert tegenbericht van den landdrost Laurens Pitt op d’Ed. fiscaals consideratiën wegens den commandeur Melchior Hurt file 2493, folio 1501-1502