Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 9, 1682 De fluyt de Pijnacker na derwaarts te hunner adsistentie met een briefje aan de opperhoofden van de Beemster file 2493, folio 1415-1417
July 9, 1682 Het Engelsch schip de Aymuy Marchiant en hun pinck Charles mede na Duyfies eylant tot adsistentie file 2493, folio 1417
July 9, 1682 Briefje van den capiteyn Harmen Egberts in het veltleger per soldaat file 2493, folio 1417-1418
July 9, 1682 Sententie des doots geapprobeert tegens eenen Poetot van Baly om over moort geradebraakt te werden file 2493, folio 1418
July 10, 1682 Schrijven naar het veltleger aen d’Ed. Hartsinck per den boeckhouder Pieter Cousart file 2493, folio 1418-1419
July 10, 1682 Den Amboinees vaandrig Zacharias Zawarga van Bantam met inlands vaartuygh file 2493, folio 1419
July 10, 1682 Sijn rencontre met een Bantamsen rover file 2493, folio 1419-1420
July 10, 1682 Translaat geschrift van den Engelsen raat alhier aan Sijn Edelheyt overgelevert raakende den Gentief Modela file 2493, folio 1420-1422
July 10, 1682 Briefje van de opperhoofd van de fluyt Spanbroeck van ontrent de Maronda per Javaan file 2493, folio 1422
July 10, 1682 Abraham Crijnaard borger horologiemaaker tot wagtmeester alhier aangestelt in plaats van Jonathan van Resant file 2493, folio 1423
July 11, 1682 Briefje aan den capiteyn Egberts na het veltleger per eenige Balyse officieren file 2493, folio 1423
July 11, 1682 Het schip de Veluwe van Macassar file 2493, folio 1424
July 11, 1682 Brieven daarmede file 2493, folio 1424
July 11, 1682 En novos file 2493, folio 1424-1427
July 11, 1682 Translaat missive van Radja Palacca en sijn vrouw Dain Talille aan d’Hr. gouverneur generaal Cornelis Speelman file 2493, folio 1427-1429
July 11, 1682 Item translaat briefje van de weduwe van Crain Bissee, Dain Tatele file 2493, folio 1429-1431
July 11, 1682 Het jacht de Flaman op Macassar gesloopt file 2493, folio 1432
July 11, 1682 Verklaringe van de slegte gestalte van dien bodem file 2493, folio 1432-1434
July 11, 1682 Benaminge der Ternaatse papieren met de Flaman op Macassar overgebrachte en van daar hier ontfangen per de Veluwe file 2493, folio 1434
July 11, 1682 Nieuws uyt Ternaten file 2493, folio 1434-1436