Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 3, 1682 Den provisioneel coopman Juriaan Muninck tot die absolute qualiteyt geadvanceert t’zedert 1 july 1681 file 2493, folio 1391
July 3, 1682 Item den ondercoopman Bernard Broeders dato deser met 65 guldens ter maant voor 3 jaren file 2493, folio 1391-1392
July 4, 1682 Nader briefje van de opperhoofden van de fluyt Spanbroeck per Javaan file 2493, folio 1392
July 4, 1682 Briefje van d’Ed. Hartsinck uyt ons veltleger voor Tangeran per 23 sieken file 2493, folio 1393
July 4, 1682 Het hoeker de Quartel na Cheribon met een missive aan den provisioneel coopman Marten Sampson file 2493, folio 1393
July 5, 1682 Mondelinge tijding van Bantam file 2493, folio 1394
July 5, 1682 Aankomst van een Javaansen Loura van den gouverneur van Sumanap op het eylant Madura file 2493, folio 1394
July 5, 1682 Sijn mondelinge bootschap file 2493, folio 1394-1395
July 5, 1682 Translaat briefje van den gouverneur van Sumanap daarmede aan Zijn Edelheyt file 2493, folio 1395-1396
July 6, 1682 Relaas van den Chinees Tsioteeko wegens Turtiassa, Lampon file 2493, folio 1396-1399
July 6, 1682 Item berigt van Bantam door een Maleyer file 2493, folio 1400-1401
July 6, 1682 Rapport wegens het aflopen en verbranden den negoriën Mampang en Camiery door eenige Bantamse rovers hierboven in ’t lant file 2493, folio 1401
July 6, 1682 6 man vermoort en 13 vrouwen weggevoerd file 2493, folio 1402
July 6, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen file 2493, folio 1402
July 6, 1682 Aankomste van een Engelsch particulier scheepie de Triplicaan file 2493, folio 1402
July 7, 1682 Briefje van den vaandrigh Kuffelaar tot Tanjongpoura per soldaat te lande file 2493, folio 1402-1403
July 7, 1682 De 5 Tangerangse overgekomene hoofden binnen bij Sijn Edelheyt om hun afscheyt na Tangeran, sullende aldaar onder onse pagger met de haare blijven woonen file 2493, folio 1403-1404
July 7, 1682 Den Bantamsen ambassadeur weder binnen ter audiëntie bij Zijn Edelheyt file 2493, folio 1404
July 7, 1682 Item den Moor Salomon Dauwt file 2493, folio 1404-1045
July 7, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per eenige Inlanders met bamboesen en beesten file 2493, folio 1405-1406