Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 25, 1682 De fluyt Naardermeer na de Straat om dien bodem te geleyden file 2492, folio 1349
June 25, 1682 Eenige onser houtprauwen door de rovers omtrent Bacassy afgelopen file 2492, folio 1349
June 25, 1682 De fluyt Spanbroeck na derwaarts om daarop te cruyssen file 2492, folio 1349
June 25, 1682 Ordre voor deselve opperhoofden file 2492, folio 1349
June 25, 1682 Afscheytmaal van den Edele Cleyer en de schepen na Japan file 2492, folio 1350
June 26, 1682 Briefje van den capiteyn Egberts uyt ons veltleger per soldaat file 2492, folio 1350
June 26, 1682 De fluyt Egelenburgh van Chirrebon met beesten file 2492, folio 1351
June 26, 1682 Briefje daarmede van onse residenten file 2492, folio 1351
June 26, 1682 Briefje uyt ons veltleger van den capiteyn Egberts file 2492, folio 1351-1352
June 27, 1682 Den Edele Andries Cleyer als opperhooft van Japan op het schip Goudesteyn alhier geauthoriseert file 2492, folio 1352
June 28, 1682 Tijding van Sourabaya file 2492, folio 1352
June 28, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrig Kuffelaar per jochum file 2492, folio 1353
June 28, 1682 De fluyt Oosterblocker van het convoyeeren der handelprauwen van de Oost terugge met een briefje van de opperhoofden van het schip Tertholen file 2492, folio 1353
June 28, 1682 Resolutie wegens Japan file 2492, folio 1353-1354
June 29, 1682 De schepen Goudesteyn, Croonenburgh en Honsholredijck uyt dese rheede na Japan met d’Edele Cleyer file 2492, folio 1354
June 29, 1682 Brieven daarmede file 2492, folio 1354-1358
June 29, 1682 Het fluytje Marcken uyt de Straat terugge file 2492, folio 1358-1359
June 29, 1682 De sloep de Neptunus van Sumatra’s westcust met een missive van d’Ed. van Leene file 2492, folio 1359
June 29, 1682 Nieuws daarmede file 2492, folio 1359
June 29, 1682 Nieuwe residentieplaats tot Troessang in het dorpie Ampang Poely file 2492, folio 1360-1362