Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 23, 1682 Briefje van d’Ed. Hartsinck uyt ons veltleger per soldaat file 2492, folio 1339
June 23, 1682 Schrijven en antwoort daar op na het leger van d’Ed. Hartsinck file 2492, folio 1340
June 23, 1682 Item aan den capiteyn Harmen Egberts in de weg na Tangeran file 2492, folio 1340
June 23, 1682 Den capiteyn Wanderpoel mede na de wegmackerij file 2492, folio 1340-1341
June 23, 1682 Overcomste van den capiteyn Hartsinck uyt ons veltleger voor Tangeran file 2492, folio 1341
June 23, 1682 Zijn mondeling relaas file 2492, folio 1341-1343
June 23, 1682 Resolutie wegens de hier sijnde Engelse file 2492, folio 1343
June 23, 1682 Item Bantam file 2492, folio 1344
June 24, 1682 Briefje van Bacassy per soldaat file 2492, folio 1344
June 24, 1682 Briefje van d’Ed. Hartsinck uyt het leger per Mardijker luytenant file 2492, folio 1344-1345
June 24, 1682 Aankomste van den capiteyn Egberts tot Tangeran om het leger te gebieden file 2492, folio 1345
June 24, 1682 Schrijven na Tanjongpoura aan den vaandrig Kuffelaar per gontingh file 2492, folio 1345
June 24, 1682 De Engelse Mr. Quick en Nathaniël Nitsch binnen in vergadering wegens de pretentie van den agent Parker op ’s Coninghs scheepie de Bombain file 2492, folio 1345
June 24, 1682 Resolutie dierwegen file 2492, folio 1346
June 25, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen bij Zijn Edelheyt ter audiëntie file 2492, folio 1347
June 25, 1682 Item eenige leden van den Engelsen raat wegens hun versoek op gisteren file 2492, folio 1347-1349
June 25, 1682 15 Maleyers binnen om na Bantam te gaan file 2492, folio 1349
June 25, 1682 Vertreck van het Engels scheepie de Tonquin Marchiant na Tonquin file 2492, folio 1349
June 25, 1682 Missive daarmede van Haar Edelens aan onse residenten aldaar file 2492, folio 1349
June 25, 1682 De fluyt Naardermeer na de Straat om dien bodem te geleyden file 2492, folio 1349