Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 21, 1682 Den Bantamsen ambassadeur uyt ons veltleger voor Tangeran weder terugge file 2492, folio 1335-1336
June 22, 1682 De cat Naardermeer uyt de Straat Sunda terugge van het convoyeren van het Engels scheepie Kent file 2492, folio 1336
June 22, 1682 De fluyt Zwanenburgh na de 1000 eylanden met eenige Chinese joncken tot convoy file 2492, folio 1336
June 22, 1682 Ordre voor die opperhoofden file 2492, folio 1336-1337
June 22, 1682 De Moorse schepen Ormus Marchiant en Gandjauwer uyt dese rheede na de Manilhas file 2492, folio 1337
June 22, 1682 Briefje van d’Ed. Hartsinck in het veltleger voor Tangeran aan Zijn Edelheyt per soldaat file 2492, folio 1337
June 22, 1682 Schrijven na het veltleger aan d’Heer Hartsinck van Zijn Edelheyt file 2492, folio 1337
June 22, 1682 Item aan den capiteyn Egberts na de suyckermolen file 2492, folio 1338
June 22, 1682 Den Engels Mr. Sweetingh binnen bij Zijn Edelheyt; sijne aanbiedinge en versoeck file 2492, folio 1338
June 22, 1682 En het antwoort of bescheyt daarop file 2492, folio 1339
June 22, 1682 Item ordre wegens het excessive aan lant brengen van haare dranken file 2492, folio 1339
June 23, 1682 Briefje van d’Ed. Hartsinck uyt ons veltleger per soldaat file 2492, folio 1339
June 23, 1682 Schrijven en antwoort daar op na het leger van d’Ed. Hartsinck file 2492, folio 1340
June 23, 1682 Item aan den capiteyn Harmen Egberts in de weg na Tangeran file 2492, folio 1340
June 23, 1682 Den capiteyn Wanderpoel mede na de wegmackerij file 2492, folio 1340-1341
June 23, 1682 Overcomste van den capiteyn Hartsinck uyt ons veltleger voor Tangeran file 2492, folio 1341
June 23, 1682 Zijn mondeling relaas file 2492, folio 1341-1343
June 23, 1682 Resolutie wegens de hier sijnde Engelse file 2492, folio 1343
June 23, 1682 Item Bantam file 2492, folio 1344
June 24, 1682 Briefje van Bacassy per soldaat file 2492, folio 1344