Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 25, 1807 Alsook onderscheiden brieven naar Java file 2622, folio 227
Nov. 25, 1807 Van Isle de France arriveerd het Americaansch schip Elisabeth file 2622, folio 228
Nov. 26, 1807 Aankomst uit Koppenhagen van het Deensch schip de Kroonprins Frederik file 2622, folio 228
Nov. 27, 1807 Schrijvens van Timor ontvangen, alsook van Java file 2622, folio 229
Nov. 28, 1807 Een missive aangebragt van Ambon file 2622, folio 229
Nov. 29, 1807 Het Americaansch schip Le Vengein verlaat deeze rheede file 2622, folio 230
Dec. 1, 1807 Ontvangen schrijvens van Java file 2622, folio 231
Dec. 1, 1807 Van China arriveerd het Americaansch schip Serin file 2622, folio 231
Dec. 2, 1807 Verscheiden brieven over land naar Java versonden file 2622, folio 231
Dec. 7, 1807 Het Fransch schip l’Union bezeild van Mauritius deeze rheede file 2622, folio 234
Dec. 9, 1807 Gemeen en apart schrijvens in origineele en in duplicaat naar Java verzonden file 2622, folio 235
Dec. 11, 1807 Plechtige receptie bij de Hooge Regeering van de nieuw verkooren President van de Hooge Raad van Justitie, H.R. Maurisse file 2622, folio 236
Dec. 11, 1807 De eed voor dat ampt moet in dat eigen collegie worden afgelegd file 2622, folio 236
Dec. 11, 1807 Drie missives van Java ontvangen file 2622, folio 236
Dec. 12, 1807 Van Maniljes arriveerd het Deensch schip Moederland Ditwen file 2622, folio 237
Dec. 15, 1807 Een origineele gemeene missive van Java ontvangen file 2622, folio 239
Dec. 16, 1807 Onderscheiden missives naar Java verzonden file 2622, folio 239
Dec. 16, 1807 Apart schrijvens daarentegen van daar ontvangen file 2622, folio 239-240
Dec. 18, 1807 Schrijvens van Samarang ontvangen file 2622, folio 240
Dec. 22, 1807 Ontvangen missive van Java file 2622, folio 242