Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 4, 1682 Het schip Honsholredijck van Chormandel over de zuydercomptoiren file 2492, folio 1200
June 4, 1682 Met een appendix van den Palleacatsen raat file 2492, folio 1200-1201
June 4, 1682 Item brieven van de residenten der zuydercomptoiren Sadrangapatnam file 2492, folio 1201
June 4, 1682 Porto Novo file 2492, folio 1201-1201
June 4, 1682 En Nagapatnam file 2492, folio 1202
June 4, 1682 Particulier briefje van Rutgert de Heyde tot Jaffanapatnam aan Haar Edelens file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Drie brieven van den resident Dirck Vonck en Raat in Arracan aan Haar Edelens over de Cust file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Het schip Den Briel verongeluckt file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Nieuws daar mede file 2492, folio 1203
June 4, 1682 De schade met het verongeluckte schip Den Briel geleden file 2492, folio 1204
June 4, 1682 Een Siams Conings schip oock gestrant file 2492, folio 1204
June 4, 1682 Het comptoir Arracan in het voorleden jaar f. 2986: 2:8 ten achteren geraackt file 2492, folio 1204-1205
June 4, 1682 Het schip Hellevoetsluys uyt Amboina met een missive van d’Hr. gouverneur Robbert de Vicq file 2492, folio 1205
June 4, 1682 Nieuws daarmede file 2492, folio 1205
June 4, 1682 Eenige landverraders in Amboina geëxecuteert file 2492, folio 1205
June 4, 1682 Gedane visite van d’Hr. gouverneur na de Xulase eylanden file 2492, folio 1205-1206
June 4, 1682 Contract of conditiën met de Bourose orangkayen aangegaan file 2492, folio 1206-1210
June 4, 1682 Contract met de senghadjes van de twee Xulaxe eylanden Bessy en Mangaly besloten file 2492, folio 1210-1216
June 4, 1682 Aankomste van het Engels schip de Aymuy Marchant hier ter rheede uyt Engelant file 2492, folio 1216
June 4, 1682 Resolutie aangaande het examineren der translaten uyt de geschriften successive door de Engelse ingedient file 2492, folio 1216