Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 3, 1682 Den Coninck van Ternaten van de punt de Robijn door gecommitteerdens afgehaalt en in het huys daar d’Hr. Anthony Hurt ingewoont heeft afgebracht om daar vooreerst nog te logeeren file 2492, folio 1193
June 3, 1682 Den heere directeur generaal Balthasar Bort van het presidentschap op het stadhuys ontslagen en d’Hr. Willem van Outhoorn in Sijn Edelheyts plaats weder als president geïntroduceert file 2492, folio 1193-1197
June 3, 1682 Den Engels raatspersoon Mr. Charles Sweeting binnen file 2492, folio 1197
June 3, 1682 Zijn aanbrengen file 2492, folio 1197
June 3, 1682 En antwoort van Zijn Edelheyt file 2492, folio 1197
June 3, 1682 Resolutie wegens de te doene besendinge nae Lampon file 2492, folio 1198
June 4, 1682 Translaat geschrift ingedient van de Engelse vrunden alhier file 2492, folio 1199-1200
June 4, 1682 Het schip Honsholredijck van Chormandel over de zuydercomptoiren file 2492, folio 1200
June 4, 1682 Met een appendix van den Palleacatsen raat file 2492, folio 1200-1201
June 4, 1682 Item brieven van de residenten der zuydercomptoiren Sadrangapatnam file 2492, folio 1201
June 4, 1682 Porto Novo file 2492, folio 1201-1201
June 4, 1682 En Nagapatnam file 2492, folio 1202
June 4, 1682 Particulier briefje van Rutgert de Heyde tot Jaffanapatnam aan Haar Edelens file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Drie brieven van den resident Dirck Vonck en Raat in Arracan aan Haar Edelens over de Cust file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Het schip Den Briel verongeluckt file 2492, folio 1203
June 4, 1682 Nieuws daar mede file 2492, folio 1203
June 4, 1682 De schade met het verongeluckte schip Den Briel geleden file 2492, folio 1204
June 4, 1682 Een Siams Conings schip oock gestrant file 2492, folio 1204
June 4, 1682 Het comptoir Arracan in het voorleden jaar f. 2986: 2:8 ten achteren geraackt file 2492, folio 1204-1205
June 4, 1682 Het schip Hellevoetsluys uyt Amboina met een missive van d’Hr. gouverneur Robbert de Vicq file 2492, folio 1205